Dobrovolnické centrum ADRA Příbram nabízí pomoc pro senirory s nákupem.

V souvislosti se šíření koronaviru, nabízí dobrovolnické centrum Příbram, nákup potravin, léků či hygienických potřeb, popřípadě i pomoc s venčením domácích mazlíčků, pro seniory, kteří jsou sami, nemají přístup k online potravinám nebo nemají zajištěnou žádnou sociální službu.

Jako ADRA budeme spolupracovat se sociálními odbory všech městských částí Příbrami, které předají kontakt na DC ADRA Příbram vytipovaným potřebným seniorům. Otázku zdravotního rizika pro dobrovolníka i jsme konzultovali se Státním zdravotním ústavem v Ostravě. Pro poučení dobrovolníka, který dodorží hygienická doporučení (bezkontaktní předání nákupu, dezinfekce rukou – zájemcům upřesníme konktétní postupy), není riziko nákazy vyšší než při běžném nákupu v obchodě. 

Propojujeme svět těch, kteří pomoc potřebují, se světem těch, kteří pomc nabízejí. 

Pokud se do této formy pomoci rozhodnete zapojit, odepište prosím na e-mail: a.simakova@adracz.com 

Předem Vám s úctou děkujeme.

Předem Vám všem dobré zdraví.