Sýrie

Pomoc po zemětřesení

Kdy

2023

Co

Zlepšíme životní podmínky lidí zasažených zemětřesením a pomůžeme jim zajistit zdroje obživy.

Kde

Sýrie

Proč pomáháme právě v Sýrii

V únoru 2023 zasáhlo Sýrii katastrofální zemětřesení, které postihlo regiony Aleppo, Lattakia, Hamu a Idleb. Zemi, kterou již od roku 2011 sužuje vleklý konflikt, tak postihla další rána. Zemětřesení zničilo mnoho budov, zanechalo tisíce lidí bez domova a způsobilo rozsáhlé škody na infrastruktuře (veřejné budovy, školy, nemocnice, vodovodní a kanalizační systémy, elektrická infrastruktura a pekárny atd.) ADRA je jednou z mála humanitárních organizací, která v oblasti dlouhodobě působí. Pomoc se zajištěním základních potřeb jsme tak lidem začali poskytovat ihned po zemětřesení. Nyní se začínáme zaměřovat na dlouhodobou obnovu po zemětřesení.

Komu a jak pomůžeme

Naše pomoc se soustředí na rodiny, které v důsledku zemětřesení přišly o své domovy a příjmy. Zaměřujeme se na 3 klíčové oblasti: zlepšení přístupu k vodě a hygienickým službám, podporu obživy a zajištění přístřeší. Provedeme rehabilitaci poškozených vodních a kanalizačních systémů a zlepšíme tak přístup k pitné vodě i hygienické podmínky pro místní obyvatele. V rámci podpory obživy vytipujeme rodiny, které ztratily domovy nebo hlavního živitele a poskytneme jim jak finanční podporu pro obnovu jejich podnikání, tak odbornou podporu a školení v oblasti řízení podnikání. Cílem je zvýšit příjmy rodin a zlepšit tak jejich ekonomickou situaci. Poslední oblastí je pak zajištění přístřeší pro ty, kdo přišli o své domovy. ADRA společně s místními partnery vybere vhodné lokality pro umístění nouzových přístřeší, bude přitom brán zřetel na bezpečnost a dostupnost základních služeb. Zajistíme, že nouzová přístřeší budou vyhovovat základním potřebám postižených rodin. Celkem pomůžeme 7000 lidí.

CO CHYSTÁME

  • opravíme vodní a kanalizační systémy a zlepšíme tak přístup k vodě pro 5000 lidí
  • 50 rodinám poskytneme finanční příspěvek na zahájení nebo obnovení podnikání, finanční podpora může být použita na nákup potřebných materiálů, vybavení, zásob, marketingové aktivity nebo jiné náklady spojené s podnikání
  • uspořádáme základní školení zaměřené na znalosti a dovednosti nezbytné pro řízení malého podnikání (např. financování, marketing, správu zásob, řízení nákladů a další)
  • poskytneme nouzové přístřeší pro 725 osob

Souvisí v aktualitách

Projekt podpořili

Projekt je financován z prostředků českých soukromých dárců.

Zavřít