Sýrie. Země, jejíž bohatá historie sahá tisíce let zpět, je dnes zemí zmítanou vleklou občanskou válkou a jednou z největších humanitárních krizí současnosti. Miliony lidí zemi opustily, další miliony přežívají v nevyhovujících podmínkách a v nejistotě. Již tak těžkou situaci v zemi ještě zhoršilo ničivé zemětřesení v únoru 2023. Humanitární pomoc zde podle odhadů OSN potřebuje na 15 milionů lidí. A kde je potřeba pomáhat, tam je i ADRA. Na co jsme se v Sýrii v tomto roce zaměřili? O tom je náš dnešní článek.

ADRA Sýrie funguje již 10 let

ADRA působí v Sýrii dlouhodobě. Právě letos si připomněla deset let od založení místní syrská kancelář ADRA Syria, která sídlí v hlavním městě Damašek. Další pobočky pak působí v oblastech v okolí Aleppa, Homsu a Deir-ez-Zor, kam směřuje i pomoc z České republiky. ADRA je jednou z mála zahraničních humanitárních organizací, která zde smí působit. Díky našemu zázemí na místě jsme mohli okamžitě reagovat i v případě únorového zemětřesení.

Pomoc po zemětřesení

90 000

lidí získá přístup k pitné vodě

2 900

lidí obdrželo potravinovou pomoc

3 700

lidí dostalo hygienické balíčky

40

rodin získalo náhradní bydlení

Chlapec, který přežil zemětřesení

„6. února 2023 se náš dům začal otřásat a došlo k děsivé ráně. Otec nás popadl a vyběhl ven jen v pyžamu bez bot,“ vypráví chlapec Hayata, který žije s rodiči v oblasti Latákie. „Když jsme běželi dolů po schodech, zdi domu se začaly hroutit a padat. Zmizel nejen dům, ale i naše oblečení a hračky. Táta po chvíli řekl, že můj kamarád, soused, pod troskami domu zemřel. Byl jsem nešťastný. Pět hodin jsme strávili na ulici a pak nás ADRA vzala do náhradního ubytování do školy Jaafar Nassif. Dostali jsme zde jídlo a vše potřebné.“

Smutný Hayatův příběh ilustruje, jak rychle místní ADRA zareagovala a začala lidem po katastrofě pomáhat v řádu hodin. V první fázi se pomoc soustředila na zajištění základních životních potřeb – přístřeší, potravin, hygienických potřeb atd. I naše česká pobočka začala konat bezprostředně po katastrofě a hned 6. února vypsala na pomoc lidem zasaženým zemětřesením veřejnou sbírku. Díky štědrosti českých dárců a dárkyň se ke dni uzavření sbírky podařilo vybrat celkem 15 216 835 Kč.

Po ukončení okamžité humanitární pomoci zasaženým se ADRA nyní soustředí na dlouhodobou pomoc s obnovou po zemětřesení. Zejména jde o obnovu dodávek pitné vody a opravy vodovodních sítí. Na místě stále pracují kolegové z ADRA Sýrie, kteří mimo jiné opravují kolektivní centra a zajišťují důstojnější podmínky pro život těm, kteří v nich žijí.

Nahwandova cesta za vzděláním

Nahwandovi je 12 let a je studentem 2. stupně školy v syrském městě Al Rahba. Správně by měl zvládat již náročnější učivo, ale kvůli syrskému konfliktu přerušil jako mnoho dalších dětí školní docházku.

„Než začala válka, žila naše pětičlenná rodina v klidu a bezpečí. Táta prodával elektrospotřebiče. Když ale byly boje již blízko naší vesnice, moje maminka onemocněla rakovinou, na kterou poté kvůli nedostatečné léčbě zemřela. Navíc boje okolo naší obce byly velmi intenzivní. Táta se rozhodl uprchnout do sousední vesnice. Nebylo pro něj snadné sehnat práci, ale podařilo se díky pomoci příbuzných. Dva roky jsme zde bydleli. Jednoho dne ale byl táta na cestě do práce zajat a unesen. Od té doby nevíme, co se mu stalo. Stali se z nás vlastně sirotci. Ujal se nás náš strýc a přestěhovali jsme se do města Hasaka, kde jsme bydleli až do roku 2018,“ vypráví svůj příběh Nahwand.

V roce 2018 se vrátili do města Mayadin, kde již bylo bezpečněji. Babička Nahwanda trvala na tom, aby se vrátili do školy a dokončili své vzdělání. Nahwand vzpomíná na první den školy: Třída neměla dveře ani okna ani tabuli. Nefungovaly toalety. Ale třídy byly plné dětí, které chtěly dohnat učení.“ V roce 2022 ADRA začala školu opravovat. Nyní má budova a třídy nové dveře, okna, funguje zde sociální zázemí a stěny září barvami.

Děkuji organizaci ADRA, že můžeme chodit do tak pěkné školy a plnit si sny o naší budoucnosti.
– Nahwand, 12 let

Zpátky do školy

V obnově škol, jako je ta Nahwandova, ADRA pokračovala i v letošním roce. Zrekonstruovali jsme či jsme nově zřídili další učební prostory – celkem 10 tříd. Nezabýváme se ale pouze opravami budov či materiální pomocí. Poskytli jsme také psychosociální podporu vyučujícím, pro které je vykonávání jejich profese velmi náročné a často pracují s dětmi, které mají za sebou traumatické zážitky. Vrátit se k formálnímu vzdělávání pomáháme dětem také prostřednictvím programu “Out of school children”. Jedná se o čtyřměsíční kurz, zahájený a zakončený testem, který dětem pomáhá doplnit výpadek ve vzdělávání a umožní jim začlenit se zpět do vzdělávacího procesu.

V Sýrii bylo celkem zničeno přes 40 % školské infrastruktury a její obnova je během na dlouhou trať. Jsme připraveni tuto trať zdolávat a pomáhat tak dlouho, jak bude potřeba. Děkujeme, že i v Sýrii pomáháte s námi.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí a programu humanitární pomoci Evropské unie.