Přesně před půl rokem, 6. února 2023, zasáhlo Turecko a Sýrii zemětřesení, které si vyžádalo více než 50 000 lidských životů a o majetek či střechu nad hlavou připravilo statisíce lidí. Škody takového rozsahu nelze odstranit ze dne na den, ani za několik týdnů či měsíců. Po první fázi poskytování okamžité humanitární pomoci následuje postupné odklízení trosek a začíná proces dlouhodobé obnovy, na kterém se podílíme i my, ADRA Česká republika.

Ahmad a jeho rodina

Ahmad Al Sheikh (38 let) žije v syrském Aleppu, ve městě, které bylo velmi těžce poničeno během vleklé občanské války a na které nyní stejně ničivě dopadlo i únorové zemětřesení. Ahmad je kvůli zranění z války již 6 let upoután na invalidní vozík. Když zemětřesení začalo, snažil se i se svou rodinou co nejrychleji opustit domov. V mrazivém únorovém ránu se ocitli na ulici. Následně se uchýlili do blízké školy, kde vzniklo improvizované kolektivní centrum pro lidi zasažené zemětřesením. ADRA hned první den přišla za námi a postarala se o nás. Dostali jsme potravinový balíček, vodu i hygienické potřeby. ADRA nám ale dala i naději, pocit bezpečí a ujištění, že s námi někdo bude i v dalších dnech. Děkuji nejen Adře, ale každému, kdo se zapojil do pomoci po zemětřesení.“

Nejprve bylo nutné zajistit a vybavit přístřeší pro ty, kdo přišli o domov a neměli kam jít. Ve velkém se proto uchylovali do kolektivních center, která narychlo vznikala ve školách, mešitách a dalších prostorách. Jen ve městech Aleppo, Latákie a Hamá, kam naše pomoc směřovala, vzniklo takových center na 300. Kvůli teplotám pod bodem mrazu bylo potřeba co nejrychleji lidem zajistit deky, spacáky, matrace, ale i teplé jídlo a pitnou vodu. Protože ubytovací kapacity byly stále nedostatečné, postupně jsme dodávali i velké ohnivzdorné stany a celkově se snažili zajistit důstojnější podmínky pro život těch, kdo v kolektivních centrech museli zůstat. Dodali jsme například mobilní sprchy a tisíce hygienických balíčků.

Když jsem uviděl tým Adry, hned jsem poznal, že to jsou fajn lidé, kteří nám pomohou. Děkujeme Adře za jejich pomoc, za čas, který s námi tráví, za jídlo a hygienické balíčky.
– Taha, 11 let

V prvních dnech a týdnech po katastrofě jsme se soustředili na pomoc lidem, jako je Ahmed. Zajišťovali jsme pro ně základní potřeby – potraviny, vodu, přístřeší… Část finanční pomoci z naší české sbírky putovala prostřednictvím ADRA International na pomoc do Turecka, kde ADRA celkově pomohla více než 9 000 lidí. Především jsme se však zaměřili na pomoc v Sýrii, kde byla kvůli vleklé občanské válce humanitární situace lidí již před zemětřesením velmi složitá. Ve spolupráci s ADRA Sýrie jsme zde jako jedna z mála organizací působili dlouhodobě, naši místní kolegové tak byli okamžitě na místě a mohli reagovat na potřeby lidí bezprostředně po katastrofě.

Mohammad a Warda

Ve školní třídě v kolektivním centru Sultan Bash Atrash, kde pomáháme, žije i Mohammad a Warda společně s jejich pěti dětmi. Pro tak velkou rodinu je prostor velice malý, jsou za něj ale vděční, protože mají alespoň střechu nad hlavou. Váží si čistoty, zdraví i kvalitní stravy, které se jim zde dostává. Rodina je nyní plně závislá na humanitární pomoci, přitom před válkou patřili k místní střední třídě a měli vše, co potřebovali. Během válečných útoků ale přišli o domov a přesouvali se z místa na místo ve snaze najít bezpečné útočiště. Jejich v pořadí již pátý dočasný domov byl zničen při únorovém zemětřesení. Mohammad a Warda cítili, že jsou na konci svých sil. Mohammad pociťoval zoufalství nad jejich situací, obviňoval se, že jako živitel selhal, upadal do depresí… ADRA jim poskytla nejen materiální pomoc, ale i podporu a naději, že zase bude lépe.

Zajištění chodu kolektivních center, kde zůstávají ti, kdo se nemají kam vrátit, je jedním z našich dlouhodobých úkolů. Kromě potravinové pomoci či hygienických balíčků jsme se v další fázi zaměřili i na nezbytné opravy a zajištění obživy lidem, kteří v centrech žijí. Uplatňujeme zde koncept „cash for work“ – tedy volně přeloženo „peníze za práci“. Ženy, které zde našly domov, se podílí na chodu centra například úklidem a za to dostávají finanční odměnu. Hotovost mohou využít na potřeby dle vlastního uvážení.

Čas na dlouhodobou obnovu

Postupně se začínáme přesouvat k dlouhodobé obnově po zemětřesení a zlepšování životních podmínek zasažených rodin. Zaměřujeme se na 3 klíčové oblasti: zlepšení přístupu k vodě a hygienickým službám, podporu obživy a zajištění přístřeší. Ve spolupráci s místními úřady jsme již na různých místech v Aleppu opravili vodovodní sítě a obnovili přístup k pitné vodě až pro 40 000 osob. V těchto opravách budeme pokračovat, provedeme rehabilitaci poškozených vodních a kanalizačních systémů a nahradíme poškozené potrubí, spoje a ventily. Tím zajistíme jak lepší přístup k pitné vodě, tak zlepšíme hygienické podmínky pro místní obyvatele.

V rámci podpory obživy vytipujeme rodiny, které ztratily domovy nebo hlavního živitele a poskytneme jim jak finanční podporu pro obnovu jejich podnikání, tak odbornou podporu a školení v oblasti řízení podnikání. Cílem je zvýšit příjmy rodin a zlepšit tak jejich ekonomickou situaci.

Poslední oblastí je pak zajištění přístřeší pro ty, kdo přišli o své domovy. ADRA společně s místními partnery vybere vhodné lokality pro umístění nouzových přístřeší, bude přitom brán zřetel na bezpečnost a dostupnost základních služeb. Zajistíme, že nouzová přístřeší budou vyhovovat základním potřebám postižených rodin. Kromě dočasného přístřeší budeme dále společně s rodinami hledat cesty, jak obnovit jejich původní domovy a živobytí. To může zahrnovat podporu při opravách a obnově poničených domů nebo poskytování finančních prostředků pro návrat do normálního života.

Toto vše můžeme dělat jen díky podpoře vás, našich dárců a dárkyň. Hluboce si vaší pomoci vážíme. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Vaše pomoc je stále potřeba

Obnova po zemětřesení je během na dlouhou trať. Poběžte ho s námi a pomozte vrátit lidem domov i zdroje obživy.