Před měsícem miliony lidí v Turecku a Sýrii zasáhlo ničivé zemětřesení. Statisíce obyvatel přišly o své domovy a často také o své nejbližší. Živel srovnal se zemí města i vesnice. Zničil silnice, zastavil dodávky pitné vody, zbořil školy. O život přišlo přes 50 tisíc lidí.

„V české společnosti se opět projevila velká míra solidarity. Dárci a dárkyně poslali na pomoc lidem zasaženým zemětřesením více než 10,5 milionu Kč a jsme moc vděční, že finanční dary přicházejí dál,“ shrnuje reakci dárců a dárkyň ředitel ADRA ČR, Radomír Špinka.

Protože je ADRA síťovou organizací s pobočkami ve více než 100 zemích světa, bylo možné být na místě bezprostředně po neštěstí. V Sýrii se do terénu vydali kolegové z tamní kanceláře ADRA. V Turecku naše humanitární organizace pobočku nemá, a tak na místo vyrazil mezinárodní krizový tým.

Celosvětová síť kanceláří ADRA celkem za 1. měsíc přímo pomohla 32 tisícům lidí, které zemětřesení zasáhlo.

10,5

milionu Kč na pomoc

1

měsíc po katastrofě

32

tisíc příjemců pomoci

POMOC V SÝRII

V Sýrii se ADRA soustředí na pomoc v Aleppu, LatákiiHamá. V těchto městech je zhruba 300 kolektivních center pro ty, kteří přišli o střechu nad hlavou.

„Když zemětřesení přišlo, spali jsme, všechno se třáslo. Začaly padat zdi. Rozbili jsme dveře a stěží jsme se dostali z budovy. Jako první jsme dostali do bezpečí děti. Hned na to se budova zřítila. Pršelo a byla bouřka. Byli jsme bosí. Dva dny jsme bydleli na ulici. Potom jsme přišli sem, do kolektivního centra, dali nám jídlo, léky a oblečení,“ vzpomíná na den, kdy zemětřesení udeřilo, jedna z žen v kolektivním centru v Latákii.

V Latákii naši humanitární pracovníci a dobrovolníci poskytli více než 14 tisíc hotových jídel a 2,6 tisíc potravinových balíčků nejen ve městech, ale také ve venkovských oblastech, kde lidé přebývají u svých příbuzných a známých. V Aleppu rozdali balíčky s jídlem více než 8 tisícům lidí. Snaží se také zajistit vše potřebné pro obnovu dodávek elektřiny a vody tam, kde je to potřeba.

Kolektivní centra vznikla ze škol, mešit, sportovních center a dalších budov, aby lidé nemuseli zůstat na ulici. Pro ubytování tak velkého množství žen, dětí a mužů, jsou ale kapacitně nedostačující. Chybí v nich odpovídající počet sprch a toalet. Pro každou rodinu je navíc k dispozici jen velmi malý prostor.

„Kromě toho, že lidé nemají téměř žádné soukromí, kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám navíc existuje velké riziko přenosu chorob, jako například cholery. Pomoc humanitárních organizací se proto zaměřuje také na distribuci hygienických potřeb, čisticích prostředků nebo zajištění sprch a toalet tak, aby lidé mohli žít bezpečně a důstojně,“ dodává Radomír Špinka.

Z dlouhodobého hlediska je také důležité co nejrychleji umožnit dětem vrátit se do škol. Ty, které zemětřesení neponičilo, ale teď často slouží jako kolektivní centra, a tak je úkolem humanitárních pracovníků také hledání jiných možností pro přechodné ubytování lidí.

Tým kolegů ADRA Sýrie posílí naši kolegové a kolegyně z dalších zemích, abychom mohli i nadále poskytovat účinnou pomoc lidem v nouzi.

Pomozte lidem zasaženým zemětřesením

Ze dne na den přišli o střechu nad hlavou. Pomozte s námi zajistit lidem zasaženým zemětřesením jejich základní životní potřeby.

POMOC V TURECKU

Během prvního měsíce od zemětřesení jsme v Turecku pomohli více než 9 tisícům lidí v 16 městech. Pomoc mezinárodní tým pracovníků ADRA koordinoval se 14 tamními partnery.

V první fázi bylo nutné zajistit zejména vodu, jídlo, teplé oblečení, deky, spacáky a hygienické potřeby pro ty, kterým zemětřesení vzalo domovy.

Přeživší, kteří přebývají u svých blízkých nebo v kolektivních centrech, žijí v konstantním strachu z dalších otřesů, které se v zasažených oblastech stále objevují. Bezpečněji se proto cítí ve stanech, které jim humanitární organizace poskytují, popisuje situaci v Turecku Radomír Špinka.

Stany navíc lidem zajistí větší soukromí než kolektivní centra. ADRA proto v nejhůře zasažené provincii Hatay zprostředkovala dodávky 400 stanů1 000 solárních lamp.

Krizový tým ADRA v Turecku posílila řada dobrovolníků, kteří do země přijeli z různých koutů světa, například z Jižní Koreje, Kolumbie nebo Guineje-Bissau.

Děkujeme za podporu!

Všem našim dárcům, dárkyním a firmám patří obrovský dík. Bez vás by pomoc lidem zasaženým zemětřesením nebyla možná. Dar ve výši 1 000 000 Kč poskytla Nadace ČEZ. Přes 720 000 Kč se také dosud vybralo prostřednictvím Znesnáze21.