Niger

Integrace malijských uprchlíků a podpora živobytí

Kdy

2022

Co

Podpoříme možnosti obživy a přispějeme k integraci malijských uprchlíků.

Kde

Niger, oblast Oullam

Proč pomáháme právě v Nigeru

Projekt reaguje na potřeby malijských uprchlíků i nigerijských vnitřně vysídlených osob, kteří v důsledku krize a násilných konfliktů v Mali a v jeho hraničních oblastech přesídlili do města Ouallam. V regionu je vysoká nezaměstnanost, chybí zdroje obživy a v důsledku sucha, povodní a dalších faktorů je celá komunita ohrožena nedostatkem potravin. I přes již proběhlé aktivity je v oblasti stále nedostatečná infrastruktura – chybí školní třídy a vázne nakládání s odpadem. Dívky, které mají možnost navštěvovat školu, se bohužel často setkávají sprojevy sexuálního obtěžování.

Komu a jak pomůžeme

Podle údajů Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v současné době v oblasti Oullam žije 5735 malijských uprchlíků a 2732 vnitřně vysídlených. Zlepšení přístupu ke vzdělání a zajištění udržitelné obživy přispěje k jejich začlenění a ke stabilizaci situace v místní komunitě. Navazujeme na naše aktivity z roku 2020 a 2021, které se soustředily na oblast hygieny a školství. V letošním projektu se zaměříme zejména na podporu možností obživy, kde jsme vytipovali příležitosti v oblasti akvakultury (stavby rybníků a dalších vodních staveb) a dále v oblasti nakládání s odpadem, které povedou nejen k zajištění pracovních míst, ale i hygieničtějším a ekologičtějším životním podmínkám v uprchlických táborech. Pokračovat budeme v navyšování počtu míst ve školních třídách spolu se stavbou hygienického zázemí. Pozornost bude věnována i prevenci genderově podmíněného násilí.

CO CHYSTÁME

  • postavíme 3 nové inkluzivní třídy v uprchlických táborech včetně hygienického zázemí
  • proškolíme vyučující v oblasti dětské psychologie a prevence sexuálního obtěžování a násilí
  • ve spolupráci s místními technickými službami uspořádáme školení a vytvoříme metodické materiály, jak založit či rozvíjet vlastní podnikání
  • uspořádáme školení v oblasti akvakultury
  • opravíme či nově zbudujeme 10 rybníků a předáme potřebné nářadí a prostředky pro údržbu akvakulturních staveb
  • podpoříme založení podnikatelského družstva pro efektivní a výdělečné nakládání s odpadem a dodáme potřebné vybavení, například vozíky tažené osly

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt již skončil. Naše další projekty humanitární pomoci můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít