Zambie

Prevence šíření Covid-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování odolnosti místních komunit v Zambii

Kdy

2020

Co

Snížíme riziko nákazy v Zambii, a tím i celkový počet nakažených nemocí COVID-19

Kde

Zambie

Proč pomáháme právě v Zambii

Tak jako u nás, i v  Zambii pomáhají v boji proti covidové epidemii známé a jednoduché preventivní kroky – rozestupy, roušky, čisté ruce. I kdybyste si však po osvětovém školení chtěli dobrovolně své ruce poctivě a pořádně umýt – nemáte často kde a čím. V organizaci ADRA věříme, že právo na zdraví mají všichni bez ohledu na to, kde žijí – ve městě či na venkově, v bohatých i chudých zemích. Jsme přesvědčeni, že zdraví je předpokladem pro lepší budoucnost a finanční soběstačnost každého z nás.

Komu a jak pomůžeme

Ve spolupráci s ADRA Zambie a expertním týmem Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity vybavíme za finanční podpory České rozvojové agentury tři zambijské nemocnice mobilní laboratoří pro testování nakažlivých nemocí. Laboratoře umožní správně diagnostikovat nemocné i v odlehlých oblastech.

Za pomoci osvětové kampaně chceme podpořit místní v tom, aby dodržovali nám dobře známá 3R, tj. zachovávat rozestupy, nosit roušky a pravidelně si mýt ruce. Školy, autobusová nádraží a zdravotní kliniky jsme za tímto účelem vybavili umyvadly a mýdlem.

Ve čtyřech vesnicích jsme vybudovali studny s pumpami na solární pohon.

Projekt podpořili

Projekt „Prevence šíření Covid-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování odolnosti místních komunit v Zambii“ byl podpořen Českou rozvojovou agenturou v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít