Rok 2020 byl na množství překážek pro humanitární práci v zahraničí opravdu „bohatý“. 

Nejistota, zda naši kolegové ze zahraničního oddělení ADRA budou vůbec moci vycestovat a bezpečně se vrátit, se mísila s obavami, jak místní lidé zvládnou v již hygienicky nedostatečných podmínkách nápor ne zcela předvídatelného viru. 

Bylo nám však jasné, že jakékoliv překážky je třeba přejmenovat a pojmout jako „výzvy“, nestát rozhodně stranou, ale naopak se zapojit do pomoci alespoň v některých zemích. Zvolena byla Etiopie, Ukrajina, Zambie. Na co jsme se zaměřili? 

V ETIOPII, v regionu Somalizajišťujeme čistou vodu, umyvadla a sanitaci pro místní komunity.  Zdravotnické pracovníky proškolujeme o důležitosti preventivních opatření, předáváme dezinfekční prostředkyochranné pomůcky a neopomíjíme ani školení o bezpečném nakládání s infekčním odpadem. 

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a za finanční podpory České rozvojové agentury pořizujeme pro tento region mobilní laboratoř, která umožňuje identifikaci nakažených osob i v odlehlých oblastech, kde je přístup ke zdravotnické péči velmi omezený. 

UKRAJINA je krásná země s nám blízkým jazykem. Úroveň místního zdravotního systému se však žel od toho našeho českého diametrálně liší nebo vykazuje velké lokální rozdíly. 

Třiceti zdravotnickým zařízením distribuujeme zdravotnické vybavení a materiál: kyslíkové masky, kyslík, pulzní oxymetry (měří sycení krve kyslíkem) a infuzní soupravy; dále nedostatkové roušky, respirátory a dávkovače antiseptických přípravků. 

Tak jako u nás, i v ZAMBII pomáhají v boji proti covidové epidemii známé a jednoduché preventivní kroky – rozestupy, roušky, čisté ruce. I kdybyste si však po osvětovém školení chtěli dobrovolně své ruce poctivě a pořádně umýt – nemáte často kde a čím.  

Vybavujeme proto místní školy, autobusová nádraží a zdravotní kliniky umyvadly a mýdlem. Budujeme čtyři vesnické studny s pumpami na solární pohon. Do tří zambijských nemocnic předáváme mobilní laboratoře na tolik potřebnou diagnostiku infekčních nemocí. 

 

Společně s kolegy ADRA Zambie a spolupracovníky České zemědělské univerzity máme radost z dobře využitých finančních prostředkůznalostí expertů i našich dlouholetých zkušeností v zemích s nedostatkem vody.  

Umožňujeme lidem žít zdravější a především důstojnější život, a za to děkujeme i vám.  

 

Projekty v Etiopii a Zambii byly podpořeny Českou rozvojovou agenturou v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Projekt na Ukrajině byl podpořen z prostředků programu MEDEVAC, který je koordinován Ministerstvem vnitra České republiky.