Letošní rok se v ničem nepodobal těm předchozím. I podstupovat monitorovací cesty do zemí, kde jako humanitární organizace pomáháme, bylo letos mnohem složitější. Zároveň nám v hlavách běžela myšlenka, jak se země, ve kterých lidé nemají zajištěné ani základní potřeby, postaví viru, se kterým nikdo z nás nemá žádné dlouhodobější zkušenosti. Chtěli jsme těmto lidem pomoct, a proto jsme se zapojili do tří zahraničních projektů, které se zaměřují na boj proti koronaviru. 

Čistá voda pro Etiopii 

Přístup k nezávadné vodě by měl mít každý. Letošní rok ukázal, až jak moc je toto důležité. Přístup k čisté vodě v etiopském regionu Somali ale není žádným pravidlem. Snažíme se to napravit tím, že zajišťujeme umyvadla a sanitaci pro místní komunity. Zároveň pracujeme s místním zdravotnickým personálem a informujeme je o prevenci, která tvoří důležitou součást boje proti covidu. Součástí projektu je i nákup dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek a bezpečné nakládání s odpadem.   

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a za finanční podpory České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR jsme pořídili mobilní laboratoř, která umožní identifikaci nakažených osob i v odlehlých oblastech, kde je jinak přístup ke zdravotnické péči velmi omezený. 

Pomůcky pro Ukrajinu 

Ukrajinský zdravotnický systém je jedním z nejslabších mezi post-sovětskými evropskými státy, který se vyznačuje organizační a finanční neefektivností a nedostatečnou kapacitou pro uspokojení zdravotních potřeb obyvatel. Kroky zaměřené na modernizaci zdravotnického systému nejsou komplexní a zavádí se pouze v některých oblastech země.  

Cílem našeho letošního projektu na Ukrajině bylo zlepšení zdravotní péče a mitigace šíření covid-19 ve třiceti zdravotnických zařízeních, kterým distribuujeme zdravotnické vybavení a materiál. Konkrétně se jedná o poskytnutí kyslíku a kyslíkových masek, pulzních oxymetrůch a infusomatů. Ale také se to týká ochranných pomůcek (roušek, respirátorů atd.) a dávkovačů pro antiseptické přípravky.  

Zambijská 3R 

V Zambii vedeme osvětovou kampaň zaměřenou na dodržování nám známých 3R – rozestupy, roušky a čisté ruce. Za tímto účelem jsme vybavili místní školy, autobusová nádraží a zdravotní kliniky umyvadly a mýdlem. Další částí projektu bylo zbudování čtyř vesnických studen s pumpami na solární pohon. Ty místním poskytnou dostatek nezávadné vody pro dodržování doporučovaných opatření.  

Součástí projektu bylo i vybavení tří zambijských nemocnic mobilní laboratoří pro testování nakažlivých nemocí. Projekt proběhl ve spolupráci s experty z České zemědělské univerzity a s kolegy z ADRA Zambia.  

Projekty v Etiopii a Zambii byly podpořeny Českou rozvojovou agenturou v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Projekt v Ukrajině byl podpořen z prostředků programu MEDEVAC, který je koordinován Ministerstvem vnitra České republiky.