Etiopie

Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání

Kdy

2019-2021

Co

Zajistíme rovný přístup ke vzdělání pro všechny příjemce a příjemkyně pomoci bez ohledu na jejich původ či pohlaví.

Kde

Etiopie, region Oromia

Proč pomáháme právě v Etiopii

Etiopie je jednou z nejchudších zemí světadruhou nejlidnatější zemí afrického kontinentu. Více než polovina dospělých je negramotná. V zemi chybí školy, učitelé i vzdělávací pomůcky. Přístup ke vzdělání v Etiopii je ovlivněn řadou faktorů, jako je ekonomická situace rodiny, dostupnost školy, nebo motivace rodičů podporovat své děti ve vzdělávání. Velmi omezený přístup ke vzdělávání mají především dospívající dívky a děti s fyzickým či mentálním handicapem – jejich rodiny velmi často vnímají jejich vzdělávání jako zbytečné. Přitom je to právě vzdělání, které stojí na začátku cesty z chudoby.

Komu a jak pomůžeme

Za finanční podpory České rozvojové agentury ADRA společně s partnery z Norska a Etiopie podporuje v Etiopii inkluzivní vzdělávání v regionu Oromiya, oblasti Arsi Negele. Komplexní pojetí projektu zahrnuje podporu dětí a jejich rodičů, učitelů a zástupců škol, školských úřadů i technických kapacit samotných škol.

V první řadě se ADRA zaměřuje na osvětovou činnost. Naším cílem je ukázat rodičům dětí a celým komunitám, jak je vzdělání důležité. Pokud rodiče chápou váhu vzdělání, pro děti to je velká podpora. Dále se obracíme na učitele a vysvětlujeme jim, že  školské metodiky musí být připraveny tak, aby ve škole mohli studovat i žáci se specifickými potřebami.

Provést změny je nutné i v rámci zázemí škol, které by se měly zbavit bariér a zpřístupnily by se tak všem. Další skupinou, se kterou pracujeme, tvoří dospívající dívky- ty navštěvují školu méně, než jejich stejně staří spolužáci. Dívky totiž buď musí plnit domácí povinnosti, anebo ve škole není dostatečné hygienické zázemí, které by jim umožnilo používat toalety během menstruace.

Co se nám už podařilo

V roce 2016 jsme za podpory České rozvojové agentury vyškolili 80 učitelů a 80 rodičů a podpořili 400 dospívajících dívek v jejich snaze o získání vzdělání a zároveň jim před přijímacími zkouškami na střední školu poskytli doučování. Do 40 škol bylo nakoupeno celkem 6 500 knih nejen v místním jazyce, ale i v jazyce úředním a v angličtině.

Díky projektu se již povedlo poskytnout podporu ke vzdělávání tisícům žáků. Jeho udržitelnost je zajištěna spoluprací s vládními orgány na tvorbě institucionálního zázemí,  školeními zástupců vlády, osvětovou činností v komunitách a podporou kapacit učitelů.

Projekt podpořili

Díky podpoře České rozvojové agentury se může ADRA Česká republika od roku 2019 znovu zapojit do podpory etiopského školství otevřeného pro všechny žáky bez rozdílu pohlaví, původu a schopností. V roce 2019 se budeme podílet zejména na zajištění bezpečného a zdravého školního prostředí v oblastech Adami Tullu, Jido Kombolcha a Negele Arsi. Navážeme tak na již ukončený projekt „Podpora rovnocenného přístupu ke kvalitnímu vzdělání“.

Zavřít