Etiopie

Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání

Kdy

2019-2022

Co

Zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny příjemce a příjemkyně pomoci bez ohledu na jejich původ či pohlaví.

Kde

Etiopie, region Oromia

Proč pomáháme právě v Etiopii

Etiopie je jednou z nejchudších zemí světadruhou nejlidnatější zemí afrického kontinentu. Více než polovina dospělých je negramotná. V zemi chybí školy, učitelé i vzdělávací pomůcky. Přístup ke vzdělání v Etiopii je ovlivněn řadou faktorů, jako je ekonomická situace rodiny, dostupnost školy, nebo motivace rodičů podporovat své děti ve vzdělávání. Velmi omezený přístup ke vzdělávání mají především dospívající dívky a děti s fyzickým či mentálním handicapem – jejich rodiny velmi často vnímají jejich vzdělávání jako zbytečné. Přitom je to právě vzdělání, které stojí na začátku cesty z chudoby.

Komu a jak jsme pomohli

Za finanční podpory České rozvojové agentury ADRA společně s partnery z Norska a Etiopie podpořila v letech 2019 až 2022 v Etiopii inkluzivní vzdělávání v regionu Oromiya, oblasti Arsi Negele. Komplexní pojetí projektu zahrnovalo podporu dětí a jejich rodičů, učitelů a učitelek, zástupců škol, školských úřadů i technických kapacit samotných škol.

V první řadě se ADRA zaměřila na osvětovou činnost. Naším cílem bylo ukázat rodičům dětí a celým komunitám, jak je vzdělání důležité. Pokud rodiče chápou váhu vzdělání, pro děti to je velká podpora. Dále jsme se obrátili na učitele a učitelky a vysvětlovali jim, že školské metodiky musí být připraveny tak, aby ve škole mohli studovat i žáci a žákyně se speciálními potřebami. To se nám díky průběžné práci podařilo prosadit v 18 školách. Ve vzdělávacích zařízeních jsme také podpořili výcvik psychologických poradců a poradkyň. Ti nyní dokážou identifikovat a řešit psychické problémy, domácí násilí nebo sexuální obtěžování, kterým bohužel žáci často čelí. V roce 2020 učitelé v zapojených školách identifikovali 8 takových případů.

Ve školách, které byly do projektu zapojeny, jsme učitelské sbory poučili o správných hygienických praktikách, které pak dále předávali svým žákům a žákyním. Podpořili jsme například i environmentální výchovu – každý rok jsme školili vedoucí environmentálních klubů a ve školách rozdávali různé druhy sazenic. O ty se pak studenti a studentky společně starali a učili se o tom, co jim pěstování a péče o stromy přinese.

Provést změny bylo nutné i v rámci zázemí škol, které by se měly zbavit bariér, a umožnit tak přístup všem bez rozdílu. Další skupinu, se kterou jsme pracovali, tvořily dospívající dívky – ty běžně navštěvují školu méně než jejich stejně staří spolužáci. Dívky totiž buď musí plnit domácí povinnosti nebo ve škole není dostatečné hygienické zázemí, které by jim umožnilo používat toalety během menstruace.

Někdy jsou bariéry v přístupu ke vzdělání i geografické. V projektu jsme se proto podíleli na stavbě dvou středních škol v odlehlých regionech etiopské Oromiye. V takto odlehlých oblastech jsou pro většinu dětí, zejména dívek, tyto nové školy jedinou možností, jak pokračovat se vzděláním i po základní škole. Chudí rodiče si totiž nemohou náklady na dojíždění či internátní ubytování dovolit, a dívky tak obvykle hned po základní škole pomáhají s péčí o obživu a domácnost či jsou provdány. Ve čtyřech odborných středních školách jsme vybudovali nové třídy a dílny a umožnili tak výuku nových odborností.

Stejnému projektu jsme se věnovali také v minulosti v roce 2016, kdy  jsme za podpory České rozvojové agentury vyškolili 80 učitelů a 80 rodičů a podpořili 400 dospívajících dívek v jejich snaze o získání vzdělání. Dívkám jsme také před přijímacími zkouškami na střední školu poskytli doučování. Do 40 škol bylo nakoupeno celkem 6 500 knih nejen v místním jazyce, ale i v jazyce úředním a v angličtině.

Díky projektu se již povedlo poskytnout podporu ke vzdělávání tisícům žáků. Jeho udržitelnost je zajištěna spoluprací s vládními orgány na tvorbě institucionálního zázemí,  školeními zástupců vlády, osvětovou činností v komunitách a podporou kapacit učitelů.

Více o projektu

Projekt podpořili

ADRA Česká republika se od roku 2019 do roku 2022 mohla zapojit do podpory etiopského školství otevřeného pro všechny žáky bez rozdílu pohlaví, původu a schopností díky podpoře České rozvojové agentury. Projekt navazuje na již ukončený projekt „Podpora rovnocenného přístupu ke kvalitnímu vzdělání“.

Zavřít