„Všechny děti a mladí lidé na světě, se svými individuálními potřebami, silnými a slabými stránkami, s nadějemi a očekáváními, mají právo na vzdělání. Naše vzdělávací systémy se nemohou zaměřovat jen na určité typy dětí. Měly bychom do nich promítnout potřeby dětí všech,“ řekl v roce 1994 švédský politik Bengt Lindqvist, významný zastánce lidí a dětí se zdravotním znevýhodněním.

Souzníte s touto myšlenkou?

Píše se rok 2020. A jaká je skutečnost? Odhaduje se, že na světě žije až 150 milionů dětí se zdravotním postižením. Tyto znevýhodněné děti jsou jednou z nejvíce okrajových a vyloučených skupin dětí. Postižení má větší dopad na přístup ke vzdělání než pohlaví, ekonomický status domácnosti nebo rozdíly mezi dětmi z měst a venkova. Děti se zdravotním postižením mají také více než 5x vyšší pravděpodobnost, že do školy nikdy nenastoupí, ve srovnání s dětmi bez postižení.

Děti s postižením čelí neřešenému školnímu násilí, krizím v rodině nebo válečným regionálním konfliktům. Mohou to být také jejich vlastní rodiny, školy i vlády, které nevěří v budoucí potenciál těchto dětí a opomíjí nebo snižují jejich vzdělávací potřeby.

Co děláme ve prospěch jakkoliv znevýhodněných dětí my, ADRA ČR?

Více než 20 let podporujeme vzdělávání dětí v Bangladéši, školíme učitele v Moldavsku pro vzdělávání dětí s poruchami učení, opravou školy umožňujeme vzdělání 150 slabozrakým a nevidomým dětem v Sýrii, zlepšujeme přístup ke vzdělání dětí malijských uprchlíků v Nigeru reagujeme na neutěšenou situací dívek a znevýhodněných dětí v Etiopii.

Co můžete ve prospěch dětí udělat společně?

Rychlá pomoc: Podepište mezinárodní ADRA petici za dostupnost vzdělání pro všechny děti:

https://www.adra.cz/o-nas/petice-adra

Dlouhodobá pomoc: Vyberte si některý z dlouhodobých ADRA projektů v oblasti vzdělávání dětí nebo dospělých a podpořte ho ZDE.

K čemu to bude dobré?

Peticí vyjádříte svůj občanský a lidský postoj a v rámci konkrétních projektů společně zapojíme co nejvíce zdravých i znevýhodněných dětí do alespoň základního stupně vzdělání – zvýší se tak jejich potenciální produktivita a ekonomické příležitosti, sníží se naopak budoucí náklady na jejich sociální zabezpečení a závislost na rodinách a vládních zdrojích, která je často nefunkční.

Děti se zdravotním postižením mají stejné právo na vzdělání jako jakékoli jiné dítě. Mají také stejné naděje a sny a zatím nenaplněný potenciál žít dobrý a produktivní život. Stejně jako u všech dětí je vzdělání důležitým klíčem k uvolnění tohoto potenciálu.

Děkujeme za všechny děti, kterým pomůžete k důstojnějšímu životu.

———————————————————————————————————————

Formální opora pro podporu vzdělávání všech dětí a mládeže existuje v Úmluvě o právech dítěte (CRC). Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) tyto povinnosti připomíná a dále upřesňuje, že „státy, které jsou podepsány jako smluvní strany Úmluvy, přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily plné užívání všech lidských práv a základních svobod dětem se zdravotním postižením na stejném základě s ostatními dětmi” a „zajistily inkluzívní vzdělávací systém na všech úrovních“ (články 7 a 24).

Zdroje:

https://inschool.adra.org/issues/children-with-disabilities

https://www.unicef.org/disabilities/index_65316.html

https://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/schools_for_all.pdf