Etiopie, země s více než 100 miliony obyvatel, z nichž 44% tvoří děti do 14 let, je jednou z nejchudších zemí světa. Chudoba je v Etiopii úzce provázána s negramotností, která se týká více než poloviny dospělé populace. Cesta z bludného kruhu chudoby je možná pouze tehdy, když je dostupné kvalitní vzdělání pro děti a mládež bez ohledu na pohlaví, původ či sociální situaci rodiny. Česká ADRA v Etiopii působí již sedmým rokem a s novým projektem Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání bude společně s ADRA Norsko a ADRA Etiopie v zemi působit až do roku 2021.

Důležitou součástí celého projektu je osvětová činnost, kterou ADRA zajišťuje v regionu Oromiya. Naším cílem je ukázat rodičům dětí a celým komunitám, jak je vzdělání důležité. Následuje pak práce s učiteli a tvorba metodik pro vzdělávání hendikepovaných dětí, jež jsou ve školním procesu často úplně opomíjeny. Znevýhodněnou skupinou jsou i dívky, které školy navštěvují mnohem méně než chlapci, protože musí pomáhat v domácnostech a nebo na školách neexistuje dostatečné hygienické zázemí a toalety, které by mohly používat v období menstruace.

Nedílnou součástí projektu jsou i stavební změny v zázemí škol, tak aby byly bezbariérové a mohly sloužit všem dětem bez ohledu na fyzický hendikep.

Velký důraz klademe také na technické vzdělávání, které pomůže žákům v budoucnu s hledáním práce. Do projektu jsou tak zapojena i technická a odborná centra. Tato aktivita jde ruku v ruce s cílem Etiopie stát se v roce 2025 zemí se středním příjmem, kterého chce dosáhnout mimo jiné právě zaměřením na nové technologie a vědu.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery ADRA Norsko a ADRA Etiopie a je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury.