Velmi si vážíme času a energie, které dobrovolníci věnují potřebným. Jako formu poděkování za jejich obětavost jsme jim 6. 2. 2014 nabídli zdarma účast na Vzdělávacím odpoledni, které sestávalo  ze čtyř přednášek. Dobrovolníci se tak dověděli mnoho nových informací o Doprovázení umírajících, Reminiscenční terapii, Možnostech práce s imobilními pacienty a Práci s osobami s demencí. Kromě dobrovolníků této možnosti v hojném počtu využili i zaměstnanci přijímajících organizací, do kterých dobrovolníky vysíláme. Více než sedmdesáti posluchačům přednášela dlouholetá supervizorka Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Bc. Andrea Radomská.