Děkujeme všem, kteří 29. 5. 2014 a 3. 6. 2014 přispěli studentům do kasiček ADRA a pomohli nám tak vybrat sumu 12 936 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na podporu a rozvoj programů u dětí, seniorů a osob se zdravotním postižením na Ostravsku.

Moc děkujeme studentům Biskupského gymnázia, Gymnázia Ostrava – Zábřeh a Gymnázia Olgy Havlové za pomoc při sbírce.

Dík patří také našemu sponzorovi X Laser Game za cenu pro nejlepší sběrače a tou je vstup na X Laser Game v centru Ostravy (www.xlasergame.cz ).