V předvánočním čase pořádáme již tradičně Vánoční setkání dobrovolníků ze všech dobrovolnických programů DC ADRA Ostrava. Tentokrát ve spolupráci s Domovem Čujkovova v Zábřehu, který nám nabídl své prostory. 

Toto setkání je pro nás příležitostí k poděkování více než čtyřstům dobrovolníkům, kteří v průběhu roku věnovali svůj volný čas seniorům, dětem a osobám s postižením v sociálních a zdravotnických zařízeních, případně v domácnostech klientů v Ostravě a okolí.

Součástí programu bude tombola s drobnými dárky, raut a kulturní program, který zajistí mažoretky Bambulky a kytarový sólista Jakub Sivek.

Srdečně zveme všechny naše dobrovolníky v úterý 9. 12. 2014 od 16:00