Dne 10. 12. 2013 v Domově Slunečnice v Ostravě – Porubě proběhlo v řadě již 6. vánoční setkání dobrovolníků dobrovolnického centra ADRA Ostrava.

Celkově se sešlo přes 100 lidí. Zúčastnění byli dobrovolníci, kontaktní osoby ze zářízení a pracovníci DC ADRA Ostrava. Setkání bylo zahájeno kulturním programem – vánoční písní, kterou zazpíval sbor Gymnázia Olgy Havlové, poté promluvil ředitel ADRA, o.p.s. Michal Čančík a vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková. Proběhlo také ocenění a poděkování dobrovolníkům za jejich celoroční dobrovolnickou činnost a vánoční loterie. Celý program se nesl ve slavnostním a vánočním duchu. Na závěr supervize čekalo na hosty občerstvení uspořádané díky našemu sponzoru EUREST, kterému tímto děkujeme.

 

Všem přejeme krásné svátky a těšíme se na viděnou v příštím roce.

Kolektiv DC ADRA Ostrava