Dobrovolníci ADRA jsou již od roku 2008 partnery dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice ke spokojenosti malých pacientů i lékařského personálu. Vzájemná symbióza odborné péče lékařů s dobrovolníky nese své ovoce.

Spojením myšlenky primáře MUDr. Jana Boženského z dětského oddělení Vítkovické nemocnice s 15letými zkušenostmi Dobrovolnického centra ADRA Ostrava vznikly dva, v České republice ojedinělé, pilotní projekty. Odrážejí výzvy dnešní doby, konkrétně potřeby dětí a mladistvých hospitalizovaných na dětském oddělení nemocnice.

Smyslem preventivního projektu „Dobrovolníci pro zdravý životní styl“ je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu, prospěšném pohybu a potravinách s výživnou hodnotou. Cílem je snížení obezity a s ní spojená hospitalizace u dětí a mladistvých. Aktuálně je do projektu zapojeno 12 dobrovolníků. Zapojili se mj. studující ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava, obor Nutriční terapeut. Absolvovali všeobecné školení pro dobrovolníky ADRA, dále samostudium pomocí stránek www.viscojis.cz, odborný seminář s diplomovanou nutriční terapeutkou a závěrečný test znalostí. Hospitalizované děti dostávají materiály s sebou domů a mohou se k nim vracet.

Výjimečný projekt „Dobrovolníci pro psychosociální intervenci“ nabízí pomoc dětem a mladistvým hospitalizovaným z důvodu sebepoškozování, poruch příjmu potravy či intoxikace… Speciálně vyškolení dobrovolníci na výzvu lékařů docházejí na dětské oddělení ve Vítkovické nemocnici a povídají si s dětmi, které se ocitnou v těžké životní situaci. Včasná pomoc, prostor pro přátelský rozhovor, přijetí a pochopení může u dětí a dospívajících zmírnit další zdravotní komplikace. Dobrovolníci dětem představí i možnosti, jak situaci řešit dále.

V současnosti je speciálně vyškoleno 5 dobrovolnic. Prošly systémovým procesem výběru a zaškolením v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, mají za sebou výcvik v komplexní krizové intervenci, zkušenosti s vedením rozhovorů a povinnou stáž v Krizovém centru pro děti a rodinu v Ostravě. Dle vlastního vyjádření dětí a dospívajících se už „s problémem necítí sami, nemusí se stydět o svém problému mluvit“. Dobrovolníci ve spolupráci s nemocnicí vytvářejí bezpečné prostředí k důvěrnému rozhovoru, daří se pak snáze rozklíčit příčinu problémů dětí.

Oba projekty hodnotí vedení dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice kladně, projekt zaměřený na psychosociální intervenci vnímá jako „velmi úspěšný a potřebný“. Další forma hodnocení probíhá s dobrovolníky v rámci supervizí.

Zdroj: Statuss.cz ve spolupráci s DC ADRA Ostrava