Dne 19. února se konalo setkání dobrovolníků MNO společně s kontaktními osobami, náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Mgr. Margitou Malíškovou, koordinátorkou pro dobrovolnictví v MNO Mgr. Janou Zádrapovou a vedoucí DC ADRA Ostrava Ing. Dagmar Hoferkovou.

 

Setkání bylo uskutečněno z důvodu poděkování za jejich dobrovolnickou činnost v nemocnici. „Jde o činnost záslužnou a nedocenitelnou, kterou pacienti velmi oceňují“, sdělila Mgr. Malíšková, která jménem celého managementu nemocnice osobně dobrovolníkům poděkovala a předala drobnou pozornost a pamětní listy.

Neopomněla poděkovat ani kontaktním osobám na jednotlivých odděleních, kde dobrovolníci docházejí, protože i oni přispívají ke zdárnému průběhu celého dobrovolnického programu v nemocnici.

 

Dobrovolníci zde docházejí do léčebny dlouhodobě nemocných, Domu sociálních služeb a na oddělení Dětského lékařství.

 

Moc děkujeme Městské nemocnici Ostrava za uspořádání tohoto setkání, i za pamětní listinu věnovanou našemu dobrovolnickému centru.

 

Kolektiv DC ADRA Ostrava