I když příliv uprchlíků z Ukrajiny neustává, tak jich do Moravskoslezského kraje přijíždí podstatně méně, než v prvních měsících po vypuknutí války. I z tohoto důvodu se dnes KACPU stěhuje do menších prostor na ulici Dr. Malého v Mariánských Horách.  Na tomto místě bude uprchlíkům poskytnuta veškerá administrativní pomoc, končí však humanitární pomoc a s tím i činnost našich ADRA dobrovolníků.

Právě jim však patří naše velké poděkování a obdiv za to, s jakým nasazením se zapojili do zvládání uprchlické krize v našem kraji.  Od prvních dnů válečného konfliktu na Ukrajině se nám začali ve velkém hlásit nejenom stávající dobrovolníci ADRA, ale i široká veřejnost. Bezprostředně po spuštění provozu centra byli naši dobrovolníci na místě přítomní 24 hodin, 7 dnů v týdnu.  Je to téměř neuvěřitelné, ale od března tohoto roku jsme v souvislosti s válkou na Ukrajině zapojili 1092 dobrovolníků, kteří odpracovali téměř 15 000 dobrovolnických hodin!  Na KACPU pomáhali s navigací uprchlíků, přebírali a vydávali humanitární pomoc či převlékali lůžka. Dobrovolníci ADRA si také hráli s dětmi v dětském koutku či hlídali domácí mazlíčky uprchlíků z Ukrajiny.

Ostravská ADRA však koordinuje i činnost krizových interventů a tlumočníků, přičemž jejich pomoc nadále pokračuje i po přestěhování KACPU z Černé Louky do Mariánských Hor. Od začátku války bylo těmito odborníky poskytnuto přes 1500 podpůrných rozhovorů a krizových intervencí.

Chceme však poděkovat i Moravskoslezskému kraji, městu Ostrava a dalším spolupracujícím organizacím, se kterými jsme vytvořili na KACPU skvělý tým – Českému červenému kříži, Hasičskému záchrannému sboru MSK, Polici ČR, Městské policii Ostrava a Krizovému centru Ostrava. I díky této výborné spolupráci a s přičiněním našich ADRA dobrovolníků, našlo v Moravskoslezském kraji azyl 24 000 registrovaných uprchlíků z Ukrajiny.