Na zahradě areálu Léčebny dlouhodobě nemocných připravili zaměstnanci léčebny, pracovníci a dobrovolníci Dobrovolnického centra ADRA Ostrava pro pacienty nevšední pondělní odpoledne. Celkem 13 pacientů se sešlo, aby společně strávili chvíle mimo zdí nemocničního zařízení a užili si tak ještě teplého počasí, sluníčka a dobré nálady.

Hlavním bodem odpoledního programu bylo opékání párků, na které se všichni moc těšili. Za doprovodu kytary a afrického bubnu djembe si mohli zazpívat lidové, ale i známé moderní písničky. Příjemná atmosféra, obdivuhodný elán pacientů a jejich spokojené úsměvy byly pro všechny přítomné organizátory velkou odměnou.

 Všem patří velké poděkování.

Mgr. Jana Zádrapová

Koordinátor pro dobrovolnictví v MNO