V úterý 9. 12. proběhlo v Domově pro seniory Čujkovova v Ostravě- Zábřehu setkání dobrovolníků, kontaktních osob přijímajících organizací a zaměstnanců DC ADRA, a to za účelem poděkování dobrovolníkům za jejich obětavou činnost. Akce dala prostor ke sdílení zážitků a zkušeností z dobrovolnictví, sblížení všech přítomných a v neposlední řadě dala přítomným možnost pocítit sounáležitost s lidmi, kteří pomáhají druhým.

Celý podvečer se nesl ve Vánoční atmosféře, dobrovolníci byli oceněni drobnými dárky a pohoštěním, které zajistila společnost Eurest. 30 šťastlivců si domů odneslo i ceny z tomboly, například poukaz na večeři v restauraci Roxbery  a další.

Svou návštěvou nás poctili ředitel ADRA ČR Michal Čančík, předseda MSS CASD Karel Staněk a zástupce magistrátu města Ostrava Martina Pavelková.

Kulturní program zajistili mažoretky Bambulky z Domova Korýtko a sólový kytarista Jakub Sivek, kterým patří velký dík. Děkujeme také Domovu Čujkovova za skvělou spolupráci.