Projekt Opravdový svět rozvíjí v přímé výuce na školách samostatné myšlení a otevřenost

žáků/studentů vůči světu kolem nás. Vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální

témata, jako je odpovědná spotřeba, solidarita, chudoba, spravedlivý obchod, udržitelný

rozvoj, migrace a mnoho dalších. Více informací o projektu získáte na našich webových

stránkách: https://www.adra.cz/vzdelavani

 

Co lektorům nabízíme?

• lektorování na mateřských, základních a středních školách minimálně 1x v měsíci

(dvouhodinové či čtyřhodinové programy),

• vzdělávací semináře pro lektory,

• možnost pracovat pro ADRU na DPP cca 50 hodin za rok (170 Kč/ 45 minut výuky +

uhrazení cestovného),

 

Koho hledáme?

Hledáme mladé lidi…

• kteří znají ADRU a její práci v ČR či zahraničí,

• se zájmem o celosvětové dění a pozitivním vztahem k dětem/žákům/studentům,

ideálně s praxí v lektorování (vedení doučování, zájmových kroužků, táborů),

• kterým nevadí emailová komunikace a práce s počítačem (přihlašování na lektorování

probíhá online),

• ochotné dorazit do Prahy na koordinační schůzku (4x za rok),

• kterým nevadí cestování hromadnou dopravou za lektorováním,

• kteří mohou pro ADRU pracovat na DPP.

 

 

Pokud máte zájem stát se lektory našeho projektu, pošlete svůj životopis Šárce

Hauznerové, sarka.hauznerova@adra.cz, do 31.srpna 2014.