Naše dobrovolnické centrum propojuje svět lidí, kteří chtějí pomoci, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci ADRA v Ostravě pomáhají seniorům a seniorkám, dětem, nemocným či lidem se zdravotním a mentálním postižením. Těm všem věnují to nejcennější, co v dnešním uspěchaném světě máme – svůj volný čas a kus sebe, aniž by za to očekávali jakoukoliv odměnu. Dobrovolník může být společníkem, posluchačem, kamarádem či oporu v těžkých chvílích. Pravidelné návštěvy jsou nejenom užitečné, ale přinášení lidem ochotným pomáhat i dobrý pocit ze smysluplně a příjemně stráveného času.

Ne všichni však mohou sami pomáhat a věnovat svůj volný čas potřebným. Proto si nesmírně ceníme všech našich podporovatelů, kteří považují naši činnost za smysluplnou a užitečnou. I díky nim můžeme rozvíjet dobrovolnické aktivity v Ostravě.

Mezi naše pravidelné dárce patří i firma Q-Elektrik, která naše dobrovolnické centrum podporuje již od roku 2020. Jsme moc rádi, že se nám podařilo navázat skvělou spolupráci, a to finanční i nefinanční. Celková částka 87 000,– Kč nám pomohla zafinancovat konkrétní dobrovolnické programy. Společnost Q-Elektrik nám však organizuje i sbírky materiální pomoci. V prostorech správní budovy firma nově zřídila stálé místo, kde mohou zaměstnanci zanechat oblečení, hygienické potřeby či další věci do domácnosti. Ty pak v rámci našich sociálních šatníků poslouží lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

A proč se rozhodla firma Q-Elektrik podpořit zrovna naši organizaci?

„ADRA je seriózní dobročinná organizace, která pomáhá všude tam, kde je potřeba, ať už se jedná o staré lidi, děti nebo živelné pohromy. V životě je třeba čelit realitě a nikdy si nemůžeme být jisti, že se neocitneme na druhé straně. Tedy na straně, která potřebuje pomoci. Proto aktivity ADRA podporujeme přímo finančně. Také jsou v naší společnosti organizovány sbírky materiální pomoci a veškeré akce v rámci naší firmy propagujeme. Stejně jako je v dnešní době téměř životně důležitá elektrická energie, tak je i teplé oblečení nebo základní hygienické potřeby“, říká Martin Ježek, zástupce Q-Elektrik.

Děkujeme vedení firmy i zaměstnancům za důvěru, kterou určitě nezklameme a můžeme slíbit, že jejich finanční prostředky i materiální dary využijeme pro dobro potřebných.