Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava uspořádalo v prosinci 2014 tři předvánoční hudební vystoupení všestranného hudebníka pan Švidrnocha pro uživatele Domova pro seniory Iris, Domova Slunečnice a Domova sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava.  Pan Švidrnoch (www.hudbu.cz) doprovodil seniory při zpěvu známých vánočních melodií, hitů jejich mládí i lidových písní na akordeon, trubku a flétnu. Všechny nástroje nadaný dobrovolník bravurně zvládl a to i po dvou zároveň, za což byl odměněn nejen potleskem, ale i radostnými úsměvy na tvářích účastníků všech tří milých posezení. Děkujeme panu Švidrnochovi za pěkné chvíle, které seniorům připravil, i za příslib další dobrovolné koncertní šňůry v příštím roce!