Válka na Ukrajině je v mnoha ohledech novou zkušeností pro všechny z nás. Zejména naši dobrovolníci, kteří už více něž měsíc pomáhají v první linii ukrajinským uprchlíkům, jsou častokrát vystaveni příběhům a situacím, které jsou velmi náročné na jejich psychiku. Proto od tohoto týdne nabízíme našim dobrovolníkům skupinové supervize. Ty probíhají on-line a v jedné skupině je maximálně 15 účastníků. Vedou je zkušení psychologové a krizoví interventi. Jejich cílem je nejenom vzájemné sdílení pocitů a zážitků, ale i případné ošetření emocí spojených s pomáháním. Nadhled supervizora a zkušenosti ostatních účastníků skupiny mohou nabídnout lepší vhled na celou situaci a pochopení toho, co dobrovolníci v takto složité situaci prožívají.

O tom, jak takové supervize probíhají, co je jejich cílem a jak mají dobrovolníci dbát na svou vlastní psychickou kondici, natočila reportáž i Česká televize. Na otázky odpovídala vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, Dagmar Hoferková a ředitel Krizového centra Ostrava, David Tichý.

Reportáž České televize o psychologické pomoci dobrovolníkům