V pondělí dne 8. září 2014 se od 13.00 do 15.00 a od 16.00 do 18.00 se bude konat v Domě kultury města Ostravy Den seniorů.

Bude zajištěn bohatý program, občerstvení a drobný dárek.

Vstupenky na akci jsou zdarma a je možné si je vyzvednout od 4. srpna 2014 na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na odboru sociálních věcí, ul. Nádražní 110, u Bc. Lucie Kabotové, DIS.