Dobrovolníci ADRA zde již 10 let působí v LDN Bílovecké nemocnice. Návštěvy dobrovolníků jsou pro pacienty vítaným zpestřením a pomáhají jim nejen na chvíli zapomenout na těžkou životní situaci, ale rozptýlením neveselé nálady přispívají i ke zlepšení zdravotního stavu. Těšíme se na další dobrovolníky z řad občanů města Bílovec, kteří budou ochotni věnovat hodinu svého volného času týdně potřebným ve svém blízkém okolí.