Ve středu 29. 5. 2013 vyrazí do ulic Ostravy studenti a dobrovolníci v trikách s logem ADRA.

Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnými kasičkami, do nichž může kdokoli přispět jakoukoli částkou. Za částku vyšší než 20 Kč obdrží každý dárce drobný upomínkový předmět jako připomínku, že pomohl dobré věci.

Výtěžek sbírky bude použit na podporu a rozvoj nových programů v Ostravě, které od letošního roku centrum zahájilo – Dobrovolníci u seniorů v domácnosti a Dobrovolníci v pěstounských rodinách.

ADRA působí v České republice již 21 let a právě u této příležitosti je sbírka „Pomáhám zn. rád“ pořádána.

Dobrovolnické centrum ADRA V Ostravě funguje již pátým rokem a za tuto dobu vyslalo více než 1000 dobrovolníků, kteří zpříjemňují pobyt v sociálních a zdravotnických zařízeních dětem, seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Děkujeme všem, kteří naši sbírku podpoří.

Za DC ADRA Ostrava

Lucie Kurnatová, Koordinátor dobrovolníků