Dva turnovské Charitativní obchůdky ADRA si nekladou za cíl pouze získat finance na vznik a rozvoj dobrovolnických programů u seniorů, ale díky ochotným dárcům nabízí pomocnou ruku. Vedoucí tohoto projektu Milena Čančíková k tomu dodává: „ Velmi mě těšilo, že se na nás obrátila např. sociální pracovnice turnovské nemocnice a mohli jsme poskytnutím ošacení pomoct při propouštění pacienta v jeho nelehké sociální situaci. Taktéž jsme  zahájili jednání o zprostředkování oblečení pro novorozenecké oddělení určené pro děti  s kombinovanými vadami neslučitelnými se životem. Pro seniory jsme připravili na pondělí 1. října dárkovou akci a každému zákazníkovi v důchodovém věku, dle jeho výběru, v tento den nezaúčtujeme jeden kus oblečení“.