Jsme tu s vámi pro druhé

Dobrovolnické centrum ADRA Liberec

Výchova k dobrovolnictví

Povídat si s babičkou a dědečkem, darovat svou hračku nebo se dozvědět, odkud pochází bavlněné tričko. Zábavnou formou dětem představujeme činnost dobrovolníků a dobrovolnic. V jedné vyučovací hodině děti zjistí, jak vypadá dobrovolnictví u seniorů, vyrobí dárek pro dobrovolníky, zjistí, co je to ekologická stopa, nebo se seznámí s logem ADRA. Cílem výchovy k dobrovolnictví je vést děti k nezištné pomoci druhým, a to jak v rodině, tak mezi kamarády.

Pro mateřské školy:

Postýlky aneb dobrovolníci v nemocnici

Když jsou děti nemocné, postará se o ně maminka. Ale když onemocní babička či dědeček, zpravidla o něj pečují zdravotníci v nemocnici. Ti ale nemohou být u jeho lůžka dlouho, a tak pacienti tráví hodně času o samotě. Dobrovolníci a dobrovolnice z organizace ADRA jim dělají společnost, aby jim nebylo tak smutno.

Cíle: Děti se nápodobou seznámí se skutečnými činnostmi, které dobrovolníci a dobrovolnice s pacienty mohou vykonávat. Program je doplněn výtvarnou aktivitou – výrobou postýlky s pacientem a dobrovolníkem a následně hrou s těmito postavičkami.

Délka: 45 minut

Programy pro 1. stupeň základních škol

Svět babiček a dědečků aneb dobrovolníci v domovech pro seniory

Pomocí postaviček v loutkovém příběhu se děti zapojí do diskuze, zda ony samy pomáhají babičce a dědečkovi nebo mamince s tatínkem? Citlivou formou se řeší otázka, zda máme čas si společně povídat. Děti jsou vedeny k tomu, aby se vžily do role toho, kdo neměl děti nebo je má hodně daleko. Kdo si s ním sedne a popovídá? Vše je ukončeno výtvarnou aktivitou.

Cíle: Představíme dětem dobrovolníka jako toho, kdo přichází za osamělými seniory a má čas si s nimi povídat. Doplněno fotografiemi z praxe. Děti získají představu o tom, jaká specifika má pozdní stáří – ubývá zdraví, síla, přibývá samoty a nemohoucnosti.

Délka: 45 minut

„Každý potřebuje kamaráda“ aneb dobrovolník je kamarád do nepohody

Jak žijí svůj život lidé se zdravotním postižením a jak jim mohou být užiteční dobrovolníci? Program je doplněn fotografiemi dobrovolnic a dobrovolníků, příběhy skutečných lidí a aktivitami ve dvojicích.

Cíle: Seznámit děti s tím, že dobrovolník funguje zejména jako kamarád pro osamělého, potřebného, starého nebo postiženého člověka, který má z různých důvodů problém se získáním kamarádů obvyklou cestou. Je veden tak, aby děti měly možnost si uvědomit, že také ony se mohou stát kamarády do nepohody.

Délka: 45 minut

Dobrovolníci a dobrovolnice aneb lidé dobré vůle

Projekt je realizován v hodině výtvarné výchovy, kde děti vytvářejí dárek pro dobrovolníky a dobrovolnice, jež jim je předán u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků jako vyjádření úcty k jejich službě – může jít např. o zarámovaný otisk dětských ručiček ve tvaru srdce. Motto: Dávám k dispozici svoje ruce i svoje srdce.

Cíle: Nadchnout děti pro nezištnou pomoc člověka člověku, která baví i toho, kdo pomáhá i toho, kdo je příjemcem. Vyvrcholením projektu může být pasování každého z dětí na Člověka dobré vůle, které zpravidla může proběhnout v každé třídě jako třídní slavnost.

Délka: 45 minut

Daleká cesta bavlněného trička

Odkud pochází bavlněné tričko, které si u nás koupíme? Z čeho je vlastně vyrobené? Kdo ho ušil? Děti si během programu zodpoví tyto otázky a také si uvědomí, jak dlouhou cestu jedno bavlněné tričko urazí, než si ho můžeme obléct. Zjistí, že zpracování bavlny a výroba trička neprobíhá vždy v České republice a jak mohou ony samy snižovat svou ekologickou stopu. Během celého programu jsou děti aktivně zapojovány.

Cíle: Děti se hravou formou seznámí s procesem výroby bavlněného trička od pěstování bavlny až po finální výrobek, součástí může být i týmová hra s tematickým podtextem. Dozvědí se, jak se textilní odpad recykluje a že tím chráníme životní prostředí. Prohlédnou si rostlinu bavlnovníku a budeme diskutovat např. o uvědomělém znovupoužívání textilu i ostatních věcí.

Délka: 2 x 45 minut

„Příběh loga ADRA“ aneb je to i můj příběh

Příspěvek při zapojení dětí do některé konkrétní věcné sbírky (např. Giving Tuesday – daruj svou hračku). Výtvarné zpracování vlastního komiksu na téma „Příběh loga ADRA“, kde do hlavních tří rolí děti obsadí postavy konkrétních lidí, které znají nebo o nich slyšely.

Cíle: Představit dětem logo humanitární organizace ADRA a ukázat, že i ony jsou součástí velkého příběhu, ve kterém je vzájemné mezilidské pomáhání pro fungování společnosti důležité.

Délka: 20 minut