Dne 26. 6. 2019 proběhl v Mateřské škole „Dřevěnka“ v Turnově jeden ze série programů, které
máme připravené pro děti základních a mateřských škol.

Nejmenší děti se seznámily s logem ADRY a dozvěděly se, jak ADRA pomáhá lidem v nouzi.

Bylo milé pozorovat, jak vnímavě děti přijímají myšlenku vzájemné pomoci. Také je zaujala podpora
ADRY prostřednictvím darování nepotřebných věcí do Charitativních obchůdků. Mnozí z nich již měly
osobní zkušenost s pomocí druhým právě tím, že společně se svými rodiči darovaly věci z domácnosti, blečení nebo starší hračky.

Kromě toho, že v programu bylo vysvětleno poselství ADRY a popsány konkrétní projekty v Turnově,
byly dětem nabídnuty profesionálně sestavené aktivity na posílení sociálního cítění, vzájemné
spolupráce, komunikace a ohleduplnosti. Děkujeme vedení Mateřské školy za spolupráci.