Zuzka, dvacetiletá studentka z Frýdštejna v Libereckém kraji a nadějná právnička, čelí následkům tragické dopravní nehody z roku 2022.

Při nehodě utrpěla vážné poranění mozku, které ji uvrhlo do vigilního kómatu. Přes pochmurné prognózy lékařů, její rodina neztrácí naději a podporuje Zuzku v jejím úsilí o zotavení. Po probuzení z kómatu se její stav pomalu zlepšuje – začala pohybovat končetinami a postupně si uvědomuje své okolí.

Rehabilitace a léčba Zuzky jsou finančně náročné, a bohužel ne všechny náklady jsou kryty zdravotní pojišťovnou. Pro podporu Zuzčina zotavování Nadace ADRA pořádá veřejnou sbírku. Finanční příspěvky můžete zaslat na účet číslo 573 33 375/0300, variabilní symbol 279. Veškeré příspěvky půjdou přímo na pokrytí nákladů na speciální zdravotnické pomůcky a pravidelnou rehabilitaci, které Zuzka potřebuje.

Zuzčin příběh byl zdokumentován v rámci následné rehabilitační péče v nemocnici v Semilech. Více se o ní a jejím boji můžete dozvědět z dokumentárního videa „O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče“, které je k dispozici na YouTube.

Vaše podpora může Zuzce výrazně pomoci v jejím dlouhém boji za návrat do normálního života. Děkujeme za jakoukoliv pomoc.

Více informací poskytne Petr Máška – Vedoucí pobočky ADRA v České Lípě, tel. 607 047 522.

O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče...