Víš o tom, že disponuješ komoditou, která se v dnešní době velmi vysoce cení?

Ano, je to tvůj čas. Čas trávíme v práci nebo s rodinou. Často jej doslova utrácíme sledováním seriálů v televizi či hraním videoher. Čas ale lze také darovat. Produktivní věk a mládí jsou stavy života, které pominou a neúprosným zákonem času nastoupí stáří a potřeba pomoci druhého člověka. Naše společnost se odnaučila vidět realitu stáří a realitu smrti; realitu, která nemusí děsit a odpuzovat, ale naopak motivovat a vést člověka ke snaze být lepším. Senioři jsou bohatí lidé. Bohatí zkušenostmi, životní moudrostí, kterou ti mohou předat. Máš čas?

Málokomu dochází, jak děsivá samota může být. Mnozí senioři jsou bez návštěvy blízkých osob i několik let. Pojďme to změnit! Máš čas?

V Čechách, žel Bohu, je dobrovolnictví stále spíše okrajovým tématem, zatímco „na západě“ jde o fenomén se staletou tradicí a nepopiratelným kulturním, ale i ekonomickým přínosem pro společnost. V USA či v Německu je například zcela běžné, že po studiu jdou mladí lidé (většinou na jeden rok) na stáž do zahraničí jako dobrovolníci. Jednak tím nepopiratelně pomáhají okolí, ale zároveň obohacují sebe: učí se nové jazyky, učí se trpělivosti, vidí „bídu světa“ a tedy se stávají vyspělejšími, lepšími lidmi. A to vše zcela zdarma z obou stran. Chce to jen…čas. Máš ho?

Pokud ano, přijď na školení nových dobrovolníků, které pořádá dobrovolnické centrum ADRA Liberec pro ty, kteří by chtěli pomáhat osamělým seniorům v domově seniorů U Přehrady.

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má čas a chuť pomáhat druhým. Dobrovolníci si budou se seniory povídat, luštit křížovky, chodit na procházky, číst jim. Uvítáme zájemce, kteří umí hrát na hudební nástroj a zpívat. Každého z Vás proškolíme a pojistíme.

Pokud Vás tato příležitost zaujala, přijďte dne 14.1.2024 na školení, které proběhne ve 13:00 v Domově seniorů U Přehrady v Jablonci nad Nisou. (Adresa: U Přehrady 5282/69)