Přijměte pozvání na školení nových dobrovolníků v jabloneckém domově pro seniory U Přehrady. Školení se koná ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 16:00 do 19:00 hodin.Domov pro seniory U PŘEHRADY v Jablonci nad Nisou nabízí zázemí především těm, kdo se již neobejdou bez pomoci druhých. Pro své klienty vytváří skutečný DOMOV, kde se mohou cítit příjemně a kde se jim zároveň dostává kvalitní zdravotní a sociální péče.

Dobrovolníkem se zde může stát každý, kdo má čas a chuť pomáhat druhým. Dobrovolníci si budou se seniory povídat, luštit křížovky, chodit na procházky, číst jim. Uvítáme zájemce, kteří umí hrát na hudební nástroj a zpívat.