V květnu 2020 bylo založeno Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje, s cílem stát se během dvou let křižovatkou dobrovolnictví v regionu. Čeho jsme za půl roku činnosti dosáhli? Na čem pracujeme? Co plánujeme?

Navazujeme a rozvíjíme spolupráci se státní správou, zástupci kraje i obcí

Chceme být partnery při tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji, a proto jsme aktivně v kontaktu se státní správou, zástupci kraje i obcí.

Užitečnou spolupráci rozvíjíme s koordinátorkou neziskového sektoru Libereckého kraje, programu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21. Dlouhodobě spolupracujeme s vedením Města Turnova a participujeme na komunitním plánování ve skupině Senioři a skupině Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Zahájili jsme spolupráci s koordinátorkou komunitního plánování města Jablonec nad Nisou.

S orgány samosprávy využíváme oboustranné spolupráce při zprostředkování nabídek a poptávek po dobrovolnické službě, při zveřejňování příspěvků a aktualit v komunikačních kanálech kraje, měst a obcí, propagujeme dobrovolnictví v místních a akčních skupinách.

V nejbližších měsících plánujeme realizovat další aktivity zejména na Českolipsku.

 

Nabízíme služby pro dobrovolnické organizace a programy

Během šesti měsíců jsme se postupně setkali se zástupci více než dvaceti dobrovolnických organizací z Libereckého kraje. Probírali jsme možnosti spolupráce, zaznamenali jsme si jejich potřeby a dohodli jsme některé konkrétní akce a společné postupy. Několika dobrovolnickým organizacím budeme například pomáhat s rozjezdem a nastavením dobrovolnického programu, pomůžeme se získáním a proškolením dobrovolníků i s jejich koordinací v praxi.

Současně také vytváříme databázi regionálních dobrovolnických organizací a programů, která významně zmapuje a zpřehlední svět dobrovolnictví v Libereckém kraji. K dnešnímu datu je v databázi 15 dobrovolnických organizací nebo programů.

Vlastní profil v databázi organizacím napomůže při jejich zviditelnění a sebeprezentaci. Pomůže i zájemcům o dobrovolnictví, kteří si mohou vybrat organizaci přesně podle svých představ – podle lokality nebo podle zaměření činnosti.

Databáze je zaměřena na oblast Libereckého kraje a je zdarma otevřená všem dobrovolnickým organizacím. V případě zájmu o vložení vaší organizace nás kontaktujte nebo přímo vložte potřebné údaje prostřednictvím webového formuláře.

 

Jsme zde pro zájemce o dobrovolnictví

Jsme připraveni přijmout nové zájemce o dobrovolnictví. Řada zájemců této možnosti využila a my si velmi vážíme každého, kdo se rozhodne pomoci.

Potřebujeme dobrovolníky! Svět se bez dobrovolnictví neobejde. Zájemci o dobrovolnictví nás mohou kontaktovat. Každému vše podrobně vysvětlíme, zajistíme proškolení a zprostředkujeme uplatnění na základě jeho představ a preferencí.

 

Aktivně se podílíme na zprostředkování nabídky a poptávky po dobrovolnictví v kraji

Na základě žádosti několika dobrovolnických organizací, například Oblastního spolku ČČK nebo Potravinové banky, jsme zprostředkovali zapojení potřebného počtu dobrovolníků.

Zprostředkováváme kontakt zájemců o dobrovolnictví s organizacemi, přičemž respektujeme požadavky obou stran. Nezůstáváme přitom jen u samotného zprostředkování, ale nabízíme další potřebnou podporu, koordinaci a poradenství.

Stále sdílíme a zveřejňujeme poptávku po dobrovolnících, aktuální potřeby a akce dobrovolnických organizací. Tím zvyšujeme obecné povědomí o dobrovolnické práci a propagujeme konkrétní projekty.

Organizacím nabízíme partnerství při vytváření a nastavení dobrovolnického programu, zajištění školení pro koordinátory dobrovolníků, školení pro dobrovolníky. Plánujeme realizaci náborových kampaní pro oslovení nových zájemců o dobrovolnictví v programech, které se spolupracujícími organizacemi připravujeme.

Během září a října 2020 jsme připravili a realizovali dny otevřených dveří dobrovolnictví v kraji. Akce se stala příležitostí pro osobní setkání se zástupci mnoha dobrovolnických organizací. Cenná byla výměna zkušeností, ukázky dobré praxe. Naše podpora je pro mnoho organizací impulsem pro rozvoj vlastních aktivit.

 

Dny otevřených dveří dobrovolnictví v kraji jsou místem cenných setkání i začátkem nové spolupráce

Dvě akce s názvem „Den otevřených dveří dobrovolnictví v kraji“, pořádané v září a říjnu se setkaly s velkým zájmem i přes značná omezení spojená se situací Covid-19. Vedle dobrovolnických organizací jsme cíleně oslovili a pozvali starosty obcí a zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje.

Místem konání byly prostory Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje. Akce se vedle 15 organizací účastnili i zájemci o dobrovolnictví.

Účastníkům jsme představili centrum a jeho služby, prezentovali jsme zde příklady dobré praxe dobrovolnictví v kraji, zodpověděli jsme řadu dotazů a poskytovali jsme informace o dobrovolnictví v ČR, legislativě a dotačních programech. Součástí akce byla výstava fotografií o dobrovolnictví v kraji a prohlídka charitativního obchodu.

Den otevřených dveří se chystáme organizovat i nadále, alespoň 4x do roka na různých místech, abychom služby centra představili a nabídli ve všech částech Libereckého kraje.

 

Regionální dobrovolnické centrum je otevřené pro veřejnost

Otevřeli jsme novou kancelář Regionálního dobrovolnického centra v centru Liberce (mapa). Kancelář je kontaktním místem, které je otevřené pro veřejnost v pravidelných hodinách: každé pondělí od 12:00 do 17:00 hodin a každý čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin, po dohodě kdykoliv.

V kanceláři zastihnete vedoucího centra Michala Čančíka nebo jeho asistentku Annu Klímovou. Obrátit se na ně můžete s dotazy i žádostmi o spolupráci v oblasti dobrovolnictví (informační letáček ke stažení v PDF).

 

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví

Vyřizujeme všechny dotazy, ať už položené osobně nebo telefonicky. Pro možnost zaslání písemného dotazu jsme zřídili webovou poradnu. Rádi zodpovíme dotazy a pomůžeme například v problematice legislativních úprav dobrovolnictví a vyplývajících povinností, akreditačního řízení Ministerstva vnitra, dotací ministerstev pro oblast dobrovolnictví, založení nové dobrovolnické organizace nebo nového projektu, programu či organizace, které se budou týkat dobrovolnictví.

 

Všechny informace na webu

Vytvořili jsme nový web www.dobrovkraji.cz, na kterém měsíčně přibývá minimálně 5-7 příspěvků. Na webu zveřejňujeme informace, aktuality a události z dobrovolnického světa, příběhy dobrovolníků i poptávky po dobrovolnících. Web navštěvují zájemci o dobrovolnictví i dobrovolnické organizace. Proto může být vhodným místem, kde organizace mohou prezentovat svou činnost, své akce, pozvánky a poptávku po dobrovolnících.

Současně je na webu umístěna zmíněná databáze dobrovolnických organizací v regionu. Spojit se s námi můžete také na Facebooku (facebook.com/dobrovkraji).

 

Co připravujeme?

Budeme dále rozvíjet naše kontakty a aktivity na Liberecku, Jablonecku a Turnovsku. Budeme s organizacemi spolupracovat na vytváření nových dobrovolnických programů.

Na začátku roku 2021 plánujeme otevření pobočkyDobropointu – v České Lípě. Dobropoint zde bude mít pevnou adresu a pravidelné úřední hodiny. Za účelem představení Dobropointu veřejnosti zde zorganizujeme Den otevřených dveří. Oslovíme orgány státní správy a lokálních dobrovolnické organizace pro spolupráci a rozšíříme databázi o další organizace, zejména s důrazem na Českolipsko.

V únoru 2021 máme naplánováno dvoudenní školení koordinátorů dobrovolníků a kontaktních osob přijímajících organizací v kraji. Školení se bude konat v Liberci. V případě velké poptávky jsme připraveni školení zopakovat ještě na přelomu března a dubna. Více informací a program školení najdete zde.

V budoucnu připravujeme také největší událost na úrovni Libereckého regionu určenou pro širokou veřejnost – Dny dobrovolnictví v kraji. Dvoudenní „festival“ regionálního dobrovolnictví zaměřený na propagaci a prezentaci dobrovolnictví. Součástí bude prezentace lokálních dobrovolnických center a organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, představení práce dobrovolníků, výstava příkladů dobré praxe. Bude připraven prostor pro setkání organizací se zájemci o dobrovolnictví v kraji. Počítáme s tiskovou konferencí a s prezentací dobrovolnictví v kraji směrem k médiím.

 

Regionální dobrovolnické centrum je váš partner

Co je přínosem z partnerství s námi?

  • Možnost zveřejnění aktualit o vaší činnosti
  • Informovanost o dotačních titulech, příležitostech a zajímavých událostech
  • Nabídka školení dobrovolníků
  • Nabídka školení koordinátorů dobrovolníků a kontaktních osob
  • Partnerství pro vytvoření a nastavení dobrovolnického programu
  • Spolupráce při získávání a koordinaci dobrovolníků
  • Sdílení zkušeností a dobré praxe
  • K dispozici je poradna zdarma
  • Být při tom

 

Křižovatka dobrovolnictví v Libereckém kraji

Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje bylo založeno s cílem zmapovat, propojit a podpořit dobrovolnictví v regionu. Jde přitom o iniciativu pokrývající celou ČR. Projekt regionálních center v celé ČR je zastřešen Ministerstvem vnitra ČR a realizace první fáze je plánována do dubna 2022.

Tímto datem ale činnost centra neskončí. Díky tomu, že se stane křižovatkou regionálního dobrovolnictví, získá širší regionální podporu, bude moci poskytovat širší a komplexnější služby dobrovolnickým organizacím. Dobrovolnická činnost v Libereckém kraji bude přehlednější a díky spolupráci a větší propojenosti ušetří organizacím mnoho energie, kterou nyní musejí vynakládat třeba na individuální úsilí při získávání, školení a koordinaci dobrovolníků. Dobrovolnictví v regionálním pohledu bude více zajímavé pro média, což zase umožní prezentovat dobrovolnictví v širší míře a větším rozlišení.

 

Přečtěte si zajímavé články na našem webu

 

Celý článek najdete na webu Regionálního dobrovolnického centra.