Kdo pomáhá a kde je třeba pomoci? Regionální centrum propojí dobrovolnické iniciativy v kraji

Marie Drahoňovská

Po celé republice vznikají nová regionální dobrovolnická centra s cílem propojit dobrovolníky s lidmi, kteří jejich pomoc potřebují. Od začátku května zprostředkovávají centra informace o dobrovolnictví v deseti krajích České republiky, postupně se budou přidávat další. Nové regionální dobrovolnické centrum funguje od května i v Liberci, provozuje ho Humanitární organizace Adra, stejně jako regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje v Ostravě. Vznik regionálních dobrovolnických center má mimo jiné zvýšit povědomí lidí o dobrovolnických příležitostech a podpořit rozvoj dobrovolnictví v kraji.

Dobrovolná pomoc druhým má v České republice dlouholetou tradici. Koronavirová pandemie nás znovu přesvědčila o tom, že lidé v Česku mají chuť pomáhat. Přesto i v současné době probíhá nabídka a poptávka dobrovolné pomoci nekoordinovaně, většinou na sociálních sítích či jednoduše přes známé. S množstvím příspěvků, kterými nás sociální sítě dnes a denně zahrnují, může ale nabídka pomoci druhým zapadnout.

Ministerstvo vnitra se proto rozhodlo pomoci rozvoji dobrovolnictví v České republice a podpořilo založení regionálních dobrovolnických center. „Regionální dobrovolnická centra vznikají nezávisle na současné situaci boje s koronavirem, nicméně právě v takových situacích se ukazuje, jak je dobrovolnictví důležité a prospěšné,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jedním z cílů je zařídit, aby žádná nabídka pomoci nezapadla, ale naopak se dostala přesně do těch rukou, které ji potřebují. Proto regionální dobrovolnická centra vedou databázi různých organizací, které shání dobrovolníky, ale také databázi lidí, kteří chtějí pomáhat. Na základě této databáze regionální dobrovolnické centrum pomáhá lidem najít takovou dobrovolnickou příležitost, která je pro ně zajímavá a zároveň ulehčí práci organizacím, které by si jinak museli dobrovolníky shánět samy.

 Na regionální dobrovolnické centrum se tak mohou obracet jednotlivci i organizace. Zájemcům o dobrovolnictví poradíme, jak se mohou zapojit a co vše je pro to potřeba udělat. Zprostředkováváme také školení dobrovolníků, vzdělávací akce i odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví a informujeme o aktuálních nabídkách na webových stránkách centra, stejně jako na sociálních sítích. S prosbou o zprostředkování dobrovolníků, o školení, nebo o jiné informace se na regionální centrum mohou obracet i zástupci neziskových organizací, příspěvkových organizací, nebo obcí v kraji. Naším cílem je podpořit rozvoj dobrovolnické činnosti v daném kraji, přičemž jako jednu z cest vidíme i dobrou informovanost dobrovolníků i institucí, které pomoc poptávají. Součástí činnosti regionálního dobrovolnického centra je proto i provoz kanceláře, kam se zájemci mohou přijít informovat o možnostech dobrovolnictví v kraji.

Otevření regionálního dobrovolnického centra je příležitost

Regionální dobrovolnická centra mohou napomoct ke vzájemné spolupráci organizací, které dobrovolnickou pomoc nabízí. Spolupráce a výměna zkušeností z dobrovolnické činnosti mohou posunout služby, které organizace nabízí a obohatit tak všechny zúčastněné strany. Za účelem oslavy dobrovolnické činnosti, ale také s vidinou navázání kontaktů budou regionální dobrovolnická centra pořádat také veřejné akce, jako například Den dobrovolnictví, nebo Dny otevřených dveří dobrovolnictví. „Otevření regionálního dobrovolnického centra v Liberci vidím jako příležitost, jak propojit spoustu skvělých dobrovolnických iniciativ a projektů, ale také příležitost rozvoje dobrovolnictví v kraji,“ míní vedoucí projektu v Libereckém kraji Michal Čančík.

Více informací o regionálním dobrovolnickém centru v Liberci naleznete na webových stránkách www.regionalnidobrovolnickecentrum.cz, nebo se můžete přijít poradit osobně do naší liberecké kanceláře v ulici Železná 253/20. Se svými dotazy či v případě zájmu o osobní schůzku se můžete obracet na asistentku vedoucího projektu a koordinátorku dobrovolníků Annu Klímovou.

Kromě liberecké pobočky regionální dobrovolnická centra v tuto chvíli už fungují v Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Moravskoslezském kraji, Karlovarském kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a v kraji Jihomoravském. Ve Zlínském kraji by mělo být regionální centrum otevřené v následujících měsících, zatímco v dalších krajích Ministerstvo vnitra zatím hledá vhodného provozovatele.

 

Kontakty:

Michal Čančík

Vedoucí projektu regionálního dobrovolnického centra v Liberci

Mobil: 604 663 799

E-mail: michal.cancik@adra.cz

 

Anna Klímová

Asistentka vedoucího regionálního pracoviště a koordinátorka dobrovolníků

Mobil: 605 254 555

E-mail: anna.klimova@adra.cz

 

Marie Drahoňovská

Asistentka pro komunikaci a PR

Mobil: 602 836 908

E-mail: marie.drahonovska@adra.cz