V úterý 18. června 2024 se na společné pracovní snídani v prostorách Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje sešli koordinátoři dobrovolníků z patnácti neziskových organizací pracujících na území kraje.

Zastoupeny byly organizace pečující o přírodu, jako je Čmelák a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, organizace podporující nemocné – Hospic sv. Zdislavy či Dobrovolnické centrum při KNL Dobromysl, organizace pracující v sociální oblasti jako například Člověk v tísni nebo Centrum pro integraci cizinců a mnoho dalších organizací, nechyběli ani zástupci Komunitního centra Kontakt, Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.

Tématem setkání byla především připravovaná společná kampaň Hledáme Tebe zaměřená na propagaci a podporu dobrovolnictví.

Tato kampaň probíhala v roce 2022 v ZOO Liberec a v roce 2023 na festivalu Grabštejn fest na hradě Grabštejn. V roce 2024 chceme pro podporu dobrovolnictví využít dopravní prostředky, konkrétně tramvaje, a to jak v městě Liberec, tak také tramvaj jezdící mezi Libercem a Jabloncem. 11. a 12. října 2024 bude kampaň probíhat kontaktně přímo v dopravních prostředcích, neziskové organizace se budou představovat i ve stánku na Soukenném náměstí. Kampaň bude prezentována také na polepu na jedné liberecké tramvaji, a to po dobu šesti měsíců.

Věříme, že se nám podaří společnými silami myšlenku dobrovolnictví podpořit, a ještě více představit veřejnosti.