Dobrovolnické centrum ADRA Liberec dlouhodobě spolupracuje s Vazební věznicí Liberec. Odsouzení se podílejí na mnoha různých aktivitách nejen ve prospěch organizace ADRA, ale také dalších neziskových organizací, dobrovolníků i široké veřejnosti.

Odsouzení přímo ve věznici vyrábějí dekorativní svíčky. Během letošního roku jich pro DC ADRA Liberec vytvořili sto devadesát. Tyto svíčky slouží jako dárky, jako poděkování dalším lidem a organizacím. V poslední době jsme jimi obdarovali dobrovolníky v SeniorCentru Liberec Senecura a v Domově seniorů U Přehrady v Jablonci nad Nisou. Svíčky dostali také dobrovolníci z našich charitativních ADRA obchodů a v neposlední řadě koordinátoři dobrovolnictví z patnácti organizací z Liberce a okolí.

Svíčky nejsou jedinými předměty, které lidé ve věznici vyrábějí. Někteří odsouzení šijí krásné trpaslíky, se kterými se pak můžete setkat v našich ADRA obchodech.

Odsouzení pomáhají také při praktických činnostech mimo prostory vazební věznice. V minulosti pomáhali s bouráním letního dětského tábora a nedávno stěhovali kancelář dobrovolnického centra do nových prostor a připravovali regály pro náš nový ADRA obchod.

Jsme za spolupráci s věznicí velmi rádi, děkujeme vedení věznice za vstřícný přístup a děkujeme také všem zúčastněným odsouzeným za jejich ochotnou pomoc.