ADRA šíří pozitivní hodnoty mezi lidmi a upozorňuje na potřebu pomoci slabším

Cílem ADRY je, jednoduše řečeno, zprostředkovávat pomoc od člověka k člověku. Z tohoto důvodu ADRA v Turnově vysílá důkladně proškolené dobrovolníky do domácností ke starým a nemocným lidem.

Dobrovolníci jsou lidí všech společenských vrstev a věkových kategorií, které spojuje velká míra altruismu. Vystupují ze své komfortní zóny a doslova překračují prahy domovů, aby působili jako společníci u lůžka anebo stolu seniora, kde mu předčítají z knih, poslouchají jeho příhody z mládí, zahrají si s ním karty anebo i třeba navštíví městský park a jen tak spolu spočinou na lavičce.

Turnováci se také aktivně zapojují jako dobrovolníci v Charitativních obchůdcích. Je známo, že turnovské ženy mají vytříbený vkus a proto můžete v obchůdku natrefit na opravdu výstavní kousky. Smyslem práce v Charitativních obchůdcích ADRA není pouhý výtěžek z prodeje, který je v našem kraji použit na dobrovolnické programy pro seniory, ale jde také o navázání kontaktů a přátelství, o způsob, jak dostat do povědomí společnosti, že pomáhat je normální a je to důležitá součást lidského života.

Vedoucí obchůdků Milena Čančíková dobrovolníky vnímá jako výjimečné lidi, kteří pochopili, že velké příležitosti, jak pomáhat ostatním, přicházejí jen zřídka, ale ty malé člověka v životě obklopují každý den a dobrovolníci jsou ti, kteří je umí vnímat. ADRA v Turnově zapojuje do humanitární pomoci i ochotné dárce. Jednotlivé firmy, řada institucí a veřejnost se podle svých možností podílejí na ADRAdobrodiní. Bez nich by to totiž nešlo a za vše jim patří velké dík.

V neposlední řadě je pobočka humanitární organizace ADRA také u rozhodovacích procesů v rámci komunitních plánů města. Vedoucí pobočky Michal Čančík k tomu dodává: „Velmi si vážíme dobré spolupráce s vedením města a Úřadu práce, se zástupci odboru životního prostředí a těší nás poznávat kolegy s jiných neziskových organizací.

Chcete se stát také dobrovolníkem, přinášet úsměv a přátelství nebo potřebujete dobrovolníka pro svého blízkého? Máte dobrý nápad, jak spolupracovat nebo chcete věnovat něco do Charitativních obchůdků? Neváhejte ADRA tým kontaktovat telefonicky na čísle 737 441 159 nebo e-mailem milena.cancikova@adra.cz. Pomáhej a bude Ti pomoženo.