První školní den – 3. září 2018 se může zapsat do turnovské historie jako den, kdy humanitární organizace ADRA otevřela ve městě již druhý Charitativní obchůdek, a to na ulici Hluboká v pasáži Kinských. Turnov tak již není pouze městem drahokamů a českého granátu, ale také městem, které disponuje dvěma Charitativními obchůdky ADRA. Přičemž první obchůdek byl otevřen v Turnově v dubnu letošního roku na ul. Nádražní.

Turnovští občané si obchůdek s darovaným oblečením, starožitnostmi, knížkami, hračkami a další proprietami velmi oblíbili. A jak doplňuje vedoucí turnovských obchůdků ADRA, paní Bc. Milena Čančíková: „Obchůdek v sobě propojuje několik myšlenek, jednak je ekologický – umožňuje opakovanou spotřebu věcí, dále je prosociální – zaměstnáváme v něm dlouhodobě nezaměstnané a má komunitní ambice – zapojujeme v něm dobrovolníky z řad občanů různého věku, statusu a vzdělání. Velkým přínosem je také spolupráce se studenty oboru aranžérství. Přičemž našim hlavním cílem je finančně podpořit nově vzniklé Dobrovolnické centrum ADRA Liberec a potažmo dobrovolnický projekt určený na podporu osamělých seniorů v Turnově a okolí.“

Druhý adrácký obchůdek byl uvedeného dne, slavnostně, otevřen v pravé poledne za účasti přibližně 40 hostů. Mezi zúčastněnými nechyběl starosta obce – Ing. Tomáš Hocke, místostarostka obce – Mgr. Petra Houšková, vedení spolupracujícího odboru pro životní prostředí Turnov, dále ředitel vazební věznice Liberec – plk. Mgr. Jan Hladík, první zástupce ředitele – plk. Mgr. Blanka Králová. Za zřizovatele CASD se zúčastnili Pavel Zvolánek – předseda vězeňské duchovenské péče, Mgr. Daniel Hrdinka – vedoucí sociálních projektů a kazatelé místních sborů – Petr Pich, Roman Hampacher, Michal Čančík. Za organizaci ADRA se zúčastnila zástupkyně ředitele – Ing. Miroslava Illetšková.

Otevření proběhlo také za hojné účasti prvních zákazníků, kteří od prvních minut začali přicházet se zájmem do nově otevřeného obchůdku. Program zpestřil svým hudebním doprovodem – Roman Hampacher. V závěru akce promluvil Mgr. Daniel Hrdinka, který celou akci ukončil modlitbou otčenáš.

 

Bc. Lenka Praus

Projektový pracovník a autor TZ

e: lenka.praus@adra.cz

m: +420 734 693 785

 

Bc. Milena Čančíková

Vedoucí Charitativních obchodů a koordinátorka dobrovolníků

e: milena.cancikova@adra.cz

m: +420 737 441 159