Nadace ČEZ podpořila v roce 2020 Dobrovolnické centrum ADRA Liberec finančními prostředky ve výši 180 000 Kč. Díky těmto prostředkům byl zakoupen osobní automobil Opel Zafira, který bude plnit funkci velmi potřebného služebního vozidla.

Vlastní vozidlo je významným příspěvkem pro další rozvoj, flexibilitu a rozsah nabízených služeb dobrovolnického centra. Umožní efektivněji rozšířit dobrovolnické aktivity a zpřístupnit je širší veřejnosti. V praxi to znamená například vyřešený problém přepravy značného objemu zboží mezi charitativními obchůdky v různých městech nebo jednodušší spolupráci s dárci.

Dobrovolnické centrum ADRA Liberec dosud řešilo nezbytnou dopravu prostřednictvím soukromého automobilu, přičemž počet ujetých kilometrů se měsíčně blíží k tisícovce. Díky podpoře Nadace ČEZ a novému vozidlu se ušetří nejen provozní náklady, ale i energie vynaložená při zajišťování alternativní dopravy. Liberecké dobrovolnické centrum ADRA pokrývá svou činností velkou část Libereckého kraje a své dobrovolnické programy stále rozvíjí. Aktivně působí v domově pro seniory, organizuje aktivity dobrovolníků v terénu. Vedle toho zajišťuje aktuální potřeby společnosti, jako například v průběhu nouzového stavu a omezení souvisejících se šířením koronaviru, kdy zabezpečovalo telefonickou linku, nabídky pomoci od občanů a následnou distribuci pomoci všem, kdo ji potřebovali.

Významnou aktivitou je provozování tří Charitativních obchůdků, které slouží k podpoře dobrovolnických programů a současně vytváří bezbariérové a přirozené prostředí pro setkání s dobrovolnictvím. Ke stávajícím obchůdkům v Turnově a v Liberci je plánováno otevření dalších v Rumburku, Jablonci nad Nisou a postupně v dalších městech. Nadace ČEZ podporuje organizaci ADRA dlouhodobě a uvedená částka je v roce 2020 pouze zlomkem celkové podpory. Nadace ČEZ od roku 2002 podporuje řadu sociálních, kulturních a sportovních projektů. Aktivně také spolupracuje s regiony a výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Nadace ČEZ: www.nadacecez.cz | Dobrovolnické centrum ADRA Liberec: www.adraliberec.cz

 

.