V České Lípě na Den dobrých skutků je zorganizován slavnostní večer, při kterém hejtman libereckého kraje – pan Martin Půta – uděluje prestižní ocenění Křesadlo. Cena je určena pro dobrovolníky ze všech oblastí činnosti od ochrany životního prostředí přes sport po dobrovolné hasiče a chce upozornit na přínos dobrovolnických aktivit v naší společnosti.Zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Milena Čančíková z humanitární organizace ADRA k tomu dodává: ,,Jsme hrdí na to, že jednu z cen převezme rodačka z Turnova Martina Marxová“. Martina je maminka, která i přestože je plně vytížená si nachází čas na smysluplnou práci v charitativním obchůdku ADRA. Tento obchod lidem nabízí formou veřejné sbírky oblečení, hračky, knihy, kuchyňské potřeby, které získává humanitární organizace ADRA od občanů a firem. Díky práci v tomto obchodě Martina získává nové zážitky a ostatním dobrovolníkům nabízí své cenné přátelství. Přijímá ostatní lidi takové, jací jsou a respektuje jejich osobnostní charakteristiky. Důsledkem toho je, že k ní mají všichni příznivý vztah a důvěru. Co je u ní na první pohled výjimečné, je skutečnost, že se stále usmívá. Zákazníkům v obchůdku předává zdarma svou dobrou náladu a ke každému nákupu lidem věnuje svůj nakažlivý úsměv. Navzdory tomu, že její život je plný překážek, nikdy si nestěžuje a patří k lidem, kteří se víc orientují na pomoc druhým, než aby se zabývali vlastním prospěchem. Jako dobrovolnice v charitativním obchůdku působí už od samého začátku a od té doby pravidelně věnuje jeden den v týdnu této dobrovolnické činnosti. Její spolehlivosti a zodpovědnosti si váží všichni z ADRA týmu. Je velmi empatická a to jí vede k tomu, že při prodeji zákazníkům zboží nevnucuje, ale srdečně nabízí. Při komunikaci s dárci je velmi pozitivní a umí ocenit lidskou štědrost. Ona sama se řadí mezi největší dárce, ale svou laskavou povahu a štědrost nestaví ostatním na odiv. Je velmi skromná a své okolí přirozeně vede k nesobeckému jednání. Je příkladem člověka, který se snaží život vnímat z pozitivního pohledu. Většinu času věnuje výchově svých dětí, které se snaží vést ke sportu a k hodnotám, jako jsou férovost nebo týmovost. Obě tyto hodnoty u ní silně převažují nad ostatními. Martinka nežije svůj život individualisticky, ale hledí na své okolí. Setkání s ní není pouhým zábleskem, ale přímo oslněním „z jiného světa“.
Křesadlo Libereckého kraje má motto: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci„.

A Martina Marxová k tomu dodává: „Ocenění si vážím, ale vnímám ho tak, že jeho smyslem je především zviditelnění myšlenky vzájemné lidskosti a to se týká nás všech. Dobrovolnictví je o tom, že ve svém volnu volíme dobro bez ohledu na to, zda se jedná o organizovanou činnost nebo spontánní pomoc“.