Ve městě Turnově, v blízkosti Českého ráje, se dne 16. září 2019 bude konat konference s názvem Dobrovolnictví na hraně, nad kterou převzal záštitu hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta a dále starosta města Turnova pan Tomáš Hocke.

Turnovská konference bude navazovat na předchozích osmnáct konferencí věnovaných dobrovolnictví, které se konaly v Kroměříži v letech 2001 – 2011, v Soběslavi v roce 2012 a 2013, v Jihlavě v roce 2014, v Plzni v roce 2015, v Kroměříži opět v letech 2016 a 2017 a v loňském roce v Liberci.

Hlavními tématy letošní konference budou: Dobrovolnictví ve věznicích, Dobrovolnictví generující příjem, Neviditelní dobrovolníci v komunitách, Firemní dobrovolnictví, Online dobrovolnictví a Dobrovolnictví se počítá.

Na konferenci jsou srdečně  zváni nejen představitelé státních institucí, krajů a obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center a programů, odborníci ze všech  oblastí praxe, studenti středních a vysokých škol, ale též všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Konference bude probíhat od deseti do sedmnácti hodin, v budově Střední uměleckoprůmyslové školy Turnov, na adrese Skálova 373.

Vzhledem k předpokládanému zájmu o účast a omezené kapacitě míst na konferenci je nutné se předem přihlásit ZDE. Účastnický poplatek, v němž je zahrnuto celodenní občerstvení, oběd a materiály z konference, činí 200,- Kč a  pro studenty 100,- Kč.

Případní zájemci mohou dorazit již o víkendu a užít si Český ráj v celé své kráse. Ubytování je možné ve Středisku volného času Žlutá ponorka na noclehárně.  Kapacita noclehárny je 25 osob. Cena je 100,- Kč za osobu s vlastním spacákem a karimatkou. Ubytování si účastníci zařizují sami a podrobnosti k němu lze najít na webových stránkách žluté ponorky.