V pátek 26. dubna 2024 se v půl deváté před hlavním vchodem Jedličkova ústavu v Liberci setkalo 13 pracovníků krajského úřadu Libereckého kraje a čtyři lidé z liberecké pobočky ADRA.

Přišli pomoci Jedličkovu ústavu v rámci celostátních Dnů dobrovolnictví 2024. Nepřicházeli jsme s prázdnou. Kromě pracovního odhodlání jsme přinášeli nejrůznější pekáčky a krabice plné doma upečených dobrot pro klienty ústavu.

Přivítal nás pan ředitel Vladimír Ptáček. Dobroty jsme odložili ve společenské místnosti a nejprve se vydali na letmou obhlídku ústavu, pozdravili se s klienty v dílnách a podívali se do nádherného parku, ve kterém se budovy ústavu nacházejí. V nově zrekonstruovaném podkroví nám pak pan ředitel stručně představil práci instituce, její obtíže i vize do budoucna. S mnoha lidmi z krajského úřadu se zná osobně, takže debata probíhala velmi přátelsky.

Poté jsme se rozdělili do několika skupin. První odešla dolů do dílen, kde se společně s klienty věnovali tvoření, druhá se zapojila do psychoterapeutické práce v prvním patře a třetí skupina se vydala ven na zahradu, kde hrabala listí a vymetala pavouky z místností amfiteátru, který se pomalu chystá na letní provoz.

Během dopoledne nás navštívili také členové rady kraje Jiří Ulvr a Petr Tulpa, povzbudili nás v našem úsilí a přiložili také ruku k dílu.

Po chutném obědě v jídelně ústavu nás čekala zahradní slavnost v parku, kde se sešla naše skupina i klienti ústavu. Opékali jsme špekáčky, pochutnávali si na koláčích, seznamovali se a užívali si paprsků jarního slunce.

Dny dobrovolnictví 2024 proběhly po celé České republice, pořádala je krajská Regionální dobrovolnická centra. Cílem kampaně bylo upozornit na důležitou roli dobrovolníků v naší společnosti a podpořit veřejnost, aby se do dobrovolnictví zapojovala.

Je pro nás velkou ctí, že se do akce krajský úřad zapojil a budeme se těšit na další ročníky.