Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje se zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům a hledá dobrovolníky.

Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině

Podílíme se na službách v KACPU (Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině). Jedná se o první kontaktní místo pro uprchlíky, kteří do Libereckého kraje přicházejí. Vyřizuje se zde veškerá administrativa, která s pobytem souvisí, a uprchlíkům se zde přiděluje náhradní ubytování. Služby v centru jsou každý den, jsou šestihodinové (ranní a odpolední). Hledáme na ně dobrovolníky.

Chcete-li se zapojit, klidně i jen jednou za čas, ozvěte se Lucii Novákové: lucie.novakova@adra.cz, tel. 736 411 807

 

Ukrajinský klub

Ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou Liberec organizujeme Ukrajinský klub, který bude soužit dětem i dospělým z Ukrajiny. Bude se zatím konat jednou týdně, v pátek, od 16 do 18 hodin v prostorách knihovny. Pro děti i dospělé bude připraven program. Pokud byste měli čas a chuť se do programu jako dobrovolníci zapojit, ozvěte se prosím Vitalině Chornei: liberec@adra.cz, tel: 605 254 555

Za nabídnutou pomoc předem děkujeme!