Smyslem Dobrovolnického centra je propojovat ty, kteří jsou ochotni pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. V Turnově mohou lidé pomáhat spolu s ADROU jako společníci u lůžka seniorů v jejich domácnostech nebo se zapojují při provozu v Charitativních obchůdcích. Pobočka humanitární organizace ADRA v Turnově však vytváří zázemí nejen jednotlivým dobrovolníkům, ale i vícečetným skupinám.

Pro ochotné zpěváky z pražského pěveckého souboru „Gabriel“ turnovská ADRA naplánovala v srdci Českého ráje koncertní turné. Pro organizátorku víkendové akce Milenu Čančíkovou se odehrály nejkrásnější chvíle v Domově důchodců Pohoda a hodnotí to slovy:

„Není nic tak obohacující jako vidět úsměvy na tvářích starých lidí, kteří se pod tíhou nemocí a životních zklamání zapomínají smát“