Marie Drahoňovská

Před více než měsícem zahájila Humanitární organizace Adra v souvislosti s šířením onemocnění virem Covid-19 pomoc ohroženým skupinám lidí. Manželé Čančíkovi, kteří vedou regionální pobočku Adry v Liberci, v polovině března svolali první desítku dobrovolníků a společně se domluvili na plánu rozjet bezplatnou distribuci léků a potravin těm, kteří si pochůzky sami vyřídit nemohou. „Nikdo z nás nevěděl, jak se bude situace vyvíjet. Připravili jsme se proto na ty nejhorší scénáře,“ vysvětluje vedoucí Charitativních obchodů Adra Milena Čančíková. Automobilová společnost Škoda auto poskytla Adře několik vozů pro účel rozvozu potravin, manželé Čančíkovi zřídili tři telefonní čísla, na která se lidé mohli obracet se svými objednávkami. „Čekali jsme, že linka bude neustále přetížená, nakonec to ale vypadá, že ani všechny naše dobrovolníky a získané prostředky nevyužijeme naplno,“ zoufá si vedoucí regionální pobočky Adry Michal Čančík nad malým zájem o pomoc ze strany seniorů. Doufá, že důvodem je dostatečná pomoc prarodičům ze strany rodiny a ne horší varianta, kdy si lidé nad 70 let chodí na nákupy sami.

Díky spolupráci s městem Turnov se obyvatelé města o činnosti Adry dozvěděli prostřednictvím městského rozhlasu. Část letáků roznesla do schránek pošta a zároveň dobrovolníci několik dnů rozdávali informační letáky před turnovskými supermarkety. Od poloviny března se do pomoci zapojilo téměř sedmdesát dobrovolníků, kteří na Turnovsku rozvezli 73 nákupů, rozdali 586 roušek a celkem pomohli 133 lidem, kteří se na ně obrátili s prosbou o pomoc. „Těší nás, že i když na Turnovsku zatím působíme jen krátce, podařilo se nám mobilizovat mnoho schopných dobrovolníků a především díky nim vyřídit v podstatě stejný počet pochůzek, jako naši liberečtí kolegové z Komunitního střediska Kontakt, kteří vyřídili 136 pobídek,“ uvádí Čančík.

Call centrum přijímá objednávky seniorů i slova díku

Srdce dobrovolnického pomoci se nachází v Liberci, kde Adra provozuje Call centrum. Každý den od 9 do 15 hodin tam dobrovolníci přijímají hovory od seniorů i lidí v karanténě, kteří potřebují pomoct. Ať už se jedná o prosbu o zprostředkování nákupu, vyzvednutí léků, nebo o poskytnutí aktuálních informací, dispečerky se snaží všem volajícím pomoci. „Nejčastěji nám lidé volají kvůli nákupům, dále také prosí, zda bychom jim nemohli poskytnout nějaké roušky. V současné chvíli díky spolupráci s městem Turnov nabízíme nejohroženějším skupinám, chronicky či onkologicky nemocným, i dovoz dezinfekce a roušek s filtrem z nanovláken,“ říká koordinátorka dobrovolníků v Call centru Petra Vaňková.

Na Call centrum se obrací i příbuzní seniorů, kteří bydlí na druhé straně republiky a nemohou tak svým rodičům nákupy sami zařídit. „Na prosbu příbuzných z Ostravy jsme začali pravidelně dvakrát týdně zajišťovat dovoz hotových obědů seniorovi z obce Žernov. Službu původně zajišťovala obec, ale z důvodu současné situace jejich servis zaniknul, a tak jsme jejich místo nahradili,“ popisuje Vaňková jednu ze situací, které lidé v souvislosti s pandemií musí řešit. V takových případech je možné na účet Adry poslat peníze, ze kterých dobrovolníci jídlo pravidelně nakupují a zdarma pak distribuují až ke dveřím seniorů. Za jejich práci se jim vrací i milá slova díku. „Vřele vám děkujeme za dnešní dodávku potravin a omlouváme se za pomalé reakce, byly způsobené momentálním užitím léků. Velice si vaší nezištné pomoci vážíme,“ napsali dobrovolníkům manželé Eva a Michael Shapiro z Turnova.

Každý pomáhá podle svých možností

Mezi dobrovolníky jsou podnikatelé, kterým pandemie znemožnila provozovat svou profesi, studenti, kterým se uzavřely školy a univerzity, pomáhají skauti, ale také stále pracující lidé, kteří chtějí pomáhat aspoň ve volných chvílích před a po práci. Do pomoci se ale zapojilo i mnoho obyvatel Turnova, kteří Adře zaslali ušité roušky, s šitím roušek pomáhá i turnovská vietnamská komunita. Adra jim na oplátku poskytla látku ze svých Charitativních obchodů. Každý týden dobrovolníci rozvezou roušky zhruba do deseti domácností. Denně vyřídí i pět nákupů. Podle Vaňkové se navíc velká část pomoci odehrává i soukromě. „Mezi dobrovolníky, kteří pomáhají, a lidmi, kterým se pomáhá, vznikají přátelské vztahy. Někteří dobrovolníci zjistili, že bydlí poblíž, a tak se na pomoci domlouvají soukromě,“ tvrdí Vaňková.

Jako dobrovolnice se zapojila například učitelka ze speciální základní školy v Turnově Eva Urbanová, která spolu se svými dvěma kolegyněmi pomáhá s distribucí léků. Jelikož výuka na školách je v současné chvíli zrušená a Urbanová navíc působí jako pomocná asistentka, nemůže teď své povolání vykonávat. Rozhodla se proto investovat svůj čas smysluplně a pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce.

Lidé zasílají své e-recepty na telefonní číslo Adry, spolu s kontaktem na svého praktického lékaře. Urbanová pak objednávku lékaři potvrdí a léky vyzvedne v lékárně a doručí žadateli. „Příběhy lidí jsou neskutečné. Někteří zůstali na světě sami, nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Zrovna dneska jdu za třiaosmdesátiletou paní z Mašova, která má po operaci srdce. V neděli mi volala, že je jí hrozně smutno a jestli bych nemohla přijít. Samozřejmě jsem souhlasila. Včera pak ještě volala, že jí přišel e-recept, tak jestli bych ji rovnou nevyzvedla léky,“ popisuje svou náplň práce Urbánková, pro kterou je dobrovolničení v Adře zcela novou zkušeností. Příběhy lidí ji rozesmutňují, o to víc je ale ráda, když může pomoct. „Každý se někdy může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoct, člověk nikdy neví. Je skvělé, že existují organizace, jako Adra, které těmto lidem zprostředkovávají pomoc,“ dodává Urbánková.