Projekt Centrum Slunéčko humanitární organizace ADRA odstartoval své působení minulý rok v dubnu. Brzy se tedy přiblíží rok jeho existence. V průběhu tohoto roku poskytl pomoc ukrajinským dětem a jejich rodinám, které byly nuceny uprchnout před válečným konfliktem.

Po svém příchodu se rodiče ocitli v nesnadné situaci při hledání míst pro své děti ve zdejších školách, školkách a adaptačních skupinách, a proto se jim Centrum Slunéčko snažilo v této nelehké situaci pomoci a věnovat dětem systematickou péči a podporu.

Od dubna 2022 do února 2023 prošlo aktivitami Centra Slunéčko celkem 167 dětí, které se účastnily různorodých aktivit v oblasti vzdělávání a volného času. Z těchto dětí se díky úsilí Centra podařilo postupně umístit do českých škol a školek 105 dětí. Krom toho tento projekt poskytl zaměstnání pro 12 uprchlíků a to na HPP nebo DPP a minimálně dalších 30 uprchlíků se zapojilo jako dobrovolníci.

Centrum Slunéčko bylo schopné poskytnout pomoc potřebným dětem především díky významné finanční podpoře od společnosti WEBASTO, která projekt podpořila částkou 2 miliony korun. Na projektu se dále podílela Církev adventistů sedmého dne, která pro projekt ochotně zapůjčila prostory v libereckém kostele.

Projekt bude ukončen na konci školního roku, protože si neklade za cíl dlouhodobě nahrazovat vzdělávací a volnočasové instituce. Místo toho věříme, že se v těchto zařízeních postupně najde dostatek míst pro všechny děti.

Jako organizace ADRA jsme připraveni dál podporovat a pomáhat všem potřebným dětem a rodinám, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny, a to zejména v oblasti poradenství a zvládání krizových situací a zapojování do dobrovolnictví.