Projekt Centrum Slunéčko humanitární organizace ADRA odstartoval své působení minulý rok v dubnu. Brzy se tedy přiblíží rok jeho existence. V průběhu tohoto roku poskytl pomoc ukrajinským dětem a jejich rodinám, které byly nuceny uprchnout před válečným konfliktem.

Po svém příchodu se rodiče ocitli v nesnadné situaci při hledání míst pro své děti ve zdejších školách, školkách a adaptačních skupinách, a proto se jim Centrum Slunéčko snažilo v této nelehké situaci pomoci a věnovat dětem systematickou péči a podporu.

Od dubna 2022 do února 2023 prošlo aktivitami Centra Slunéčko celkem 167 dětí, které se účastnily různorodých aktivit v oblasti vzdělávání a volného času. Z těchto dětí se díky úsilí Centra podařilo postupně umístit do českých škol a školek 105 dětí. Krom toho tento projekt poskytl zaměstnání pro 12 uprchlíků a to na HPP nebo DPP a minimálně dalších 30 uprchlíků se zapojilo jako dobrovolníci.

Centrum Slunéčko bylo schopné poskytnout pomoc potřebným dětem především díky významné finanční podpoře od společnosti WEBASTO, která projekt podpořila částkou 2 miliony korun. Dalším klíčovým parterem byla Nadace EP Corporate Group, která podpořila provoz Slunéčka částkou přesahující 400 000 Kč.

Na projektu se dále podílela Církev adventistů sedmého dne, která pro projekt ochotně zapůjčila prostory v libereckém kostele.

Projekt bude ukončen na konci školního roku, protože si neklade za cíl dlouhodobě nahrazovat vzdělávací a volnočasové instituce. Místo toho věříme, že se v těchto zařízeních postupně najde dostatek míst pro všechny děti.

Jako organizace ADRA jsme připraveni dál podporovat a pomáhat všem potřebným dětem a rodinám, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny, a to zejména v oblasti poradenství a zvládání krizových situací a zapojování do dobrovolnictví.