ADRA a Služba nákup potravin a léků

V rámci Služby nákupu potravin a léků seniorům a potřebným otevíráme dvě nové telefonní linky.

Služba funguje ve všední dny od 9 – 15 hod. Na telefonech jsou připraveny dispečerky.

 

TELEFONY:

 607 047 046

 607 047 332