Niger

Integrace malijských uprchlíků a podpora živobytí

Kdy

2023

Co

Zlepšíme přístup ke vzdělání a vytvoříme udržitelné zdroje obživy pro uprchlickou populaci a snížíme tak napětí mezi hostitelskou komunitou a nově příchozími.

Kde

Niger

Proč pomáháme právě v Nigeru

V Nigeru působíme dlouhodobě v regionu Tillabéri a navazujeme na naše předchozí projekty na podporu malijských uprchlíků, vnitřně vysídlených osob i hostitelské komunity. Přes 7000 lidí, kteří v důsledku ozbrojených konfliktů v Mali opustili své domovy, bylo přesídleno do města Oullam, kde pro ně vznikl uprchlický tábor. Protože přítomnost uprchlíků v regionu trvá již několik let, vláda Nigeru stejně jako Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nyní klade důraz na dlouhodobá řešení, soudržnost a integraci. Malijští uprchlíci by tak neměli žít v táboře, ale měli by se socio-ekonomicky začlenit a stát se součástí oullamské komunity. Uprchlíci se přitom stále potýkají s problémy téměř ve všech oblastech života – od přístupu ke vzdělání, přes omezené zdroje příjmů až po nedostatek potravin.

Komu a jak pomůžeme

Zaměříme se na vytvoření udržitelných zdrojů obživy pro uprchlickou populaci a zlepšíme přístup ke vzdělání pro všechny, což přispěje ke snížení napětí mezi hostitelskou komunitou a nově příchozími obyvateli. Celkově bude mít projekt pozitivní dopad na 11 125 lidí (5563 uprchlíků z Mali, 2225 vnitřně vysídlených osob a 3337 osob z hostující komunity). Prioritou jsou pro nás nejvíce zranitelné skupiny, zvláště se pak zaměříme na ženy a matky-samoživitelky, které se často stávají oběťmi násilí.

CO CHYSTÁME

  • postavíme 2 nové bloky po 2 školních třídách
  • vybudujeme vodní vrt na solární pohon a zásobíme tak školu pro vnitřně vysídlené pitnou vodou
  • uspořádáme osvětovou kampaň a proškolíme vyučující v oblasti prevence genderově motivovaného a sexuálního násilí
  • podpoříme stávající komunitní zahradu a zásobíme ji semeny i pracovními nástroji
  • založíme či posílíme existující družstva a proškolíme je v oblasti managementu komunitního zahradničení a přínosu tzv. „řetězců s přidanou hodnotou“
  • vybudujeme vodní vrt a zavlažovací systém pro komunitní zahradu
  • podpoříme zakládání nových domácích zahrad, které zásobíme semeny a nástroji

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 388. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít